Pojišťovnictví v roce 2016: generální ředitel Europ Assistance


			Pojišťovnictví v roce 2016: generální ředitel Europ Assistance
10.2.2016 Spektrum

Jako každý rok, i letos naše redakce oPojištění oslovila přední osobnosti českého pojistného trhu, aby svým pohledem zhodnotily rok 2015 z pohledu vývoje pojistného trhu a nastínily změny, které se budou dotýkat roku 2016. 

Jako každý rok, i letos naše redakce oPojištění oslovila přední osobnosti českého pojistného trhu, aby svým pohledem zhodnotily rok 2015 z pohledu vývoje pojistného trhu a nastínily změny, které se budou dotýkat roku 2016. 

Tentokrát na otázky odpovídá generální ředitel Europ Assistance Vladimír Fuchs.

Můžete v krátkosti zhodnotit změny, které se na trhu ve vašem odvětví tento rok staly, a jaký měly dopad?

Rok 2015 byl pro asistenční služby rokem dobrým. Využívání asistenčních služeb rostlo celkově v pojišťovnictví dvouciferným tempem. Toto platilo zejména v oblasti asistence k pojištění motorových vozidel. Stagnaci v počtu asistenčních událostí jsme naopak zaznamenali v asistenci k cestovnímu pojištění, kde se projevil trend posledních let a odklon turistů od tradičních destinací v severní Africe a také v Turecku. Naopak se zvýšil počet intervencí, které jsme pro české klienty zajistili v exotických destinacích. Dlouhodobě v našich portfoliích zaznamenáváme stále širší věkovou škálu občanů, pro které zprostředkováváme pomoc, například jsme takto v minulém roce pomáhali 98 letému klientovi v Asii.

Jak se bude podle Vás vyvíjet trh v roce 2016?

Porostou služby a nabídka v oblasti asistence pro motorová vozidla, výrazněji se projeví i specializace. Například služby pro segmenty kamionů, autobusů a motocyklů. V oblasti asistenčních služeb pro domácnosti můžeme očekávat pokračování dvouciferného růstu využívání služeb. Klienti stále více vítají nabídku kvalitní a prověřené sítě řemeslníků, kterou dnes mohou pojišťovny, ale i banky přes své asistenční programy nabídnout. Na trhu se stále více bude prosazovat kvalita a dostupnost služeb.


Jaké v asistenci očekáváte nejbližší trendy/novinky?

Velmi silně bude pokračovat vliv technologií na poskytování asistenčních služeb. Toto neplatí pouze pro nejrůznější aplikace a systémy založené na lokalizaci klientů nebo intervenčních partnerů pomocí GPS. Díky technologiím budou asistenční služby stále více součástí i každodenních činností – lifestylové programy, oblast homecare pro seniory apod. Naše společnost se snaží být jednou z nejinovativnějších společností ve svém oboru a proto i v letošním roce představíme několik technologických novinek. Kromě naznačených produktových inovací chystáme v naší asistenční centrále spuštění nejmodernější telefonické centrály na českém asistenčním trhu. 

Děkujme za odpovědi.

Zdroj: Europ Assistance

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články