Pojišťovnictví v roce 2016: generální ředitel PČS Petr Zapletal


			Pojišťovnictví v roce 2016: generální ředitel PČS Petr Zapletal
4.1.2016 Spektrum

Jako každý rok, i letos naše redakce oPojištění oslovila přední osobnosti českého pojistného trhu, aby svým pohledem zhodnotily rok 2015 z pohledu vývoje pojistného trhu a nastínily změny, které se budou dotýkat roku 2016. Za uplynulý rok 2015 byla nejdůležitější událostí asi změna zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, která se však nekonala.

Tentokrát na otázky odpovídá generální ředitel Pojišťovny České spořitelny, Petr Zapletal.

1. Můžete v krátkosti zhodnotit změny, které se na trhu tento rok staly, a jaký měly dopad na pojišťovny i trh?

Největší letošní změna, tedy novela zákona o pojišťovnictví, nakonec nenastala. Jaké to bude mít dopady na pojistný trh, zjistíme až v průběhu příštího roku, kdy nás bude čekat schizofrenní prostředí regulace podle Solvency II (tak bychom se měli chovat) a Solvency I (tak nám říká zákon, že bychom se měli chovat). Napjaté očekávání, zda bude regulace provizí, se projevilo tak, že trh opatrně vyčkával na další vývoj a došlo tak k zamrznutí stávajícího stavu a prodloužení nejistoty, která panuje na trhu životního pojištění již řadu měsíců.


2. Jak se bude pojišťovnictví vyvíjet v roce 2016?

Pojistný trh životního pojištění klesá i přes růst volných prostředků občanů, nedostatečné pojistné krytí ve srovnání s vyspělými státy a vysokou motivaci k prodeji díky provizím. Jediná cesta ke zlepšení je růst kvality distribuce. Takovému vývoji ale musí předcházet přijetí nutných změn v podobě zvýšení transparentnosti trhu ve smyslu zlepšení informovanosti o kvalitě produktů a poradenství. Pokud by se tyto změny neuskutečnily, pojistný trh by nadále pokračoval ve stávajícím módu – tedy v poklesu.

Interně jsme už změny pro zvýšení kvality poradenských služeb udělali. Tlačíme na zlepšení poradenství a i v příštím roce budeme přistupovat ke zprostředkovatelům podle našich kritérií pro kvalitu prodeje. Chceme si také udržet stávající klienty, proto pracujeme na vylepšení klientské zkušenosti tak, aby s námi naši klienti měli důvod dále zůstávat. Všechny tyto kroky jsou v zájmu nás i celého budoucího pojistného trhu. My sami chceme, aby byl trh transparentnější, abychom dokázali lépe rozlišit, kdo klientům dobře radí a kdo se dívá jen na svůj prospěch.

3. Jak vaše společnost bojuje s pokulhávající finanční gramotností klientů?

Obecně si myslíme, že finanční gramotnost je potřebná praktická schopnost, a proto by měla být už součástí vzdělávacího systému.

My sami pak zvyšujeme finanční gramotnost klientů prostřednictvím našich zprostředkovatelů. Pravidelně je školíme a důsledně vyžadujeme, aby klientům předávali potřebné informace, což si ověřujeme pomocí záznamů z jednání.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články