Pojišťovnictví v roce 2016: generální ředitel Komerční pojišťovny, Stéphane Corbet


			Pojišťovnictví v roce 2016: generální ředitel Komerční pojišťovny, Stéphane Corbet
21.1.2016 Spektrum

Jako každý rok, i letos naše redakce oPojištění oslovila přední osobnosti českého pojistného trhu, aby svým pohledem zhodnotily rok 2015 z pohledu vývoje pojistného trhu a nastínily změny, které se budou dotýkat roku 2016. Za uplynulý rok 2015 byla nejdůležitější událostí asi změna zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, která se však nekonala.

 

Tentokrát na otázky odpovídá předseda představenstva a generální ředitel Komerční pojišťovny, Stéphane Corbet

Můžete v krátkosti zhodnotit změny, které se na trhu tento rok staly, a jaký měly dopad na pojišťovny i trh?

Zásadní vliv na aktivity Komerční pojišťovny v roce 2015 mělo prostředí nízkých úrokových sazeb a především vývoj ceny českých státních dluhopisů. Tyto skutečnosti budou podstatným způsobem ovlivňovat vývoj trhu životního pojištění i v nadcházejících letech.Z pohledu zpoždění transpozice Solvency II do českého právního řádu, přináší toto samozřejmě jisté komplikace, nicméně z našeho subjektivního hlediska nepředstavují zásadní význam. Ale otázkou samozřejmě je, jak rychle se podaří schválit související právní normu tj. novelu zákona 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Současně bude klíčový další vývoj v otázce regulace pobídek.

Za Komerční pojišťovnu považuji rok 2015 za velmi úspěšný, což, mimo jiné dokládá ocenění v respektovaném hodnocení Hospodářských novin, kdy si naše společnost k obhajobě titulu Nejlepší životní pojišťovna 2015 v letošním ročníku připsala první místo i v kategorii Klientsky nejpřívětivější životní pojišťovna 2015.


Jak se bude pojišťovnictví vyvíjet v roce 2016?

Z našeho pohledu, tedy pojišťovny specializované na životní pojištění, nepředpokládáme žádné výrazné změny, tedy zachovávání současného, spíše stagnujícího trendu v této oblasti za současné rostoucí orientace k rizikovému životnímu pojištění na úkor spořících produktů.

Samozřejmě tento trend může být v letošním roce ovlivněn regulatorními změnami a to i mimo oblast životního pojištění, například v souvislosti s doplňkovým penzijním spořením.


Jak Vaše společnost bojuje s pokulhávající finanční gramotností klientů?

Společně s Komerční bankou, naším akcionářem a současně dominantním distributorem našich produktů, dlouhodobě vytváříme v pobočkové síti podmínky umožňující komfortní navigaci pro klienta ve smyslu optimálního nastavení portfolia finančních produktů.

Současně je naší prioritní snahou nabízet našim klientům produkty maximálně transparentní, segmentově orientované a podpořené kvalitním servisem bankovních poradců. Z pohledu klientské spokojenosti je dokladem našeho přístupu k této problematice i již výše zmiňované ocenění.

 

Děkujeme za rozhovor

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články