Portál Právo pro všechny: Školní pobyt a povinné očkování


			Portál Právo pro všechny: Školní pobyt a povinné očkování
30.11.2020 Spektrum

V květnu 2020 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně veřejného zdraví, na jejímž základě došlo k několika významným změnám na poli ochrany veřejného zdraví. Účelem tohoto článku je zaměřit se na změny spjaté s novelou v oblasti povinného očkování dětí, které se účastní zotavovacího pobytu či školy v přírodě.  

Právní definice školy v přírodě a zotavovacího pobytu

Zotavovací akce byla dle předešlé právní úpravy a nově je i dle novelizované právní úpravy definována jako: „Organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.“

Škola v přírodě je pak pojem, který zákon o veřejném zdraví ve znění do 30. 4. 2020 nedefinoval, a bylo tak nutné definici školy v přírodě odvozovat od podzákonného právního předpisu. To se přijetím novely zákona o ochraně veřejného zdraví změnilo, když nově byla do ust. § 8 tohoto zákona vložena definice školy v přírodě. Školou v přírodě se tak dle této novely rozumí jako: „Zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání dětí mateřské školy nebo žáků základní školy, který organizuje mateřská nebo základní škola.“


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


Podmínky účasti na škole v přírodě nebo zotavovacím pobytu

Dřívější právní úprava uváděla, že školy v přírodě nebo zotavovací akce se může zúčastnit pouze dítě, které:

  1. a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
  1. b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a
  1. c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Jestliže tedy škola pořádala pobyt splňující všechny podmínky zotavovací akce (pobyt delší než 5 dní, kterého se účastní 30 a více dětí mladších 15 let) bylo nutné, aby dítě splňovalo podmínku očkování nebo mělo k dispozici lékařem vystavený doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pokud se jednalo o zotavovací akci, která nesplňovala některou ze zákonných podmínek (délku či počet dětí), pak se takového pobytu neočkované dítě zúčastnit mohlo. Jestliže však byla akce pořádaná školou označena jako škola v přírodě (bez ohledu na délku pobytu a počet dětí), pak byla účast neočkovaného dítěte vyloučena.

Pokračování článku ZDE.

Mohlo by vás zajímat: Telematika: O personalizované sazby pojištění je v Německu zájem


D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou). D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti. Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články