Portál Právo pro všechny: Práva při nahlížení do zdravotnické dokumentace


			Portál Právo pro všechny: Práva při nahlížení do zdravotnické dokumentace
12.11.2020 Spektrum

Setkali jste se se situací, kdy vám poskytovatel zdravotních služeb nechtěl ukázat vaše údaje ze zdravotnické dokumentace či kopie lékařských zpráv? A když už nemocnice svolila k tomu, že do své zdravotnické dokumentace nahlédnete, vyžadovala za výkon vašeho práva vysoký finanční obnos? Po přečtení tohoto článku si budete více vědomi svých práv – toho, co si k vám nemocnice či lékař může podle zákona dovolit, když budete žádat o informace ze zdravotnické dokumentace, a naopak toho, co vám podle zákona nemůže odepřít.   

Kdo má právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace?

Osoby, které mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace, pořizovat si její výpisy nebo kopie, jsou uvedeny v § 65 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Pro občany je zásadní především níže citovaný odstavec 1:

  • 65

(1)      Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie:

  1. a) pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta; do záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů,
  1. b) osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba; v případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky se postupuje podle písmene a),
  1. c) osoby blízké zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném v § 33 odst. 4;“

Podle tohoto ustanovení má nárok na nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta pochopitelně sám pacient, dále jeho zákonný zástupce a také jeho opatrovník. K nahlížení do zdravotnické dokumentace zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta nemusí dát pacient souhlas, neboť těmto osobám vzniká právo nahlížet do zdravotnické dokumentace přímo ze zákona.


Mohlo by vás zajímat: Globální ekonomický výhled: Druhá vlna pandemie nekompromisně zaútočila!


​​​​​Dalšími osobami, které mají právo nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta, jsou osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba. Podle ustanovení § 33 odst. 1 zákona o zdravotnických službách může pacient již při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace.

Nadto může však pacient i určit, zda tyto osoby mohou vyslovit souhlas, nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb pacientovi v případě, kdy pacient toto nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav učinit, a nejde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu.  

Pacient ale může také vyslovit zákaz poskytovat informaci o zdravotním stavu určitým osobám blízkým, a to kdykoliv po přijetí do péče.

V případě obavy o svůj zdravotní stav z důvodu kupř. možného projevu dědičné choroby je dobré vědět, že osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. V případě však, že zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Pokračování článku ZDE.

Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.czD.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou).

D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti.

Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články