Portál Právo pro všechny: Nárok na odškodnění v případě zpoždění letu


			Portál Právo pro všechny: Nárok na odškodnění v případě zpoždění letu

Právo pro všechny je informační portál zaměřený na právní osvětu. Nabízí úvod do právní problematiky dané věci a přehled možností řešení modelových případů. K dispozici jsou zde zcela zdarma také vzory nejčastějších právních smluv a dokumentů (reklamací, výpovědí apod.) s průvodním listem a doporučením, jak v konkrétních situacích správně postupovat. Dnes se podívejme na to, co portál Právo pro všechny doporučuje dělat v případě zpoždění letu.

V prvé řadě je třeba zjistit, zda se na váš případ aplikuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. Toto nařízení se použije ve všech případech, kdy odlétáte z letiště umístěného na území členského státu Evropské unie a dále v případech, kdy odlétáte z letiště umístěného na území třetí země na letiště umístěné na území členského státu Evropské unie, pokud je provozující letecký dopravce dopravcem Společenství, a pokud jste neobdrželi odškodnění či jinou náhradu v třetí zemi.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Boj proti klimatickým změnám je velký byznys


Ve zkratce to znamená, že nařízení se uplatní vždy, když odlétáte na dovolenou např. z Prahy, Vídně či Mnichova, avšak složitější situace může nastat při zpoždění zpátečního letu např. z Ameriky, Asie či Afriky zpět do Prahy. V takovém případě je třeba, aby byl let provozován tzv. dopravcem Společenství. Dopravce Společenství je letecký dopravce, který obdržel provozní licenci Společenství, tj. vydanou příslušným úřadem některého z členských států EU. Často jde o dopravce, který má své sídlo nebo alespoň pobočku v některém z členských států Evropské unie, avšak nemusí to být vždy pravidlem. Ucelený seznam dopravců Společenství bohužel není nikde zveřejněn. V případě nejasností je možné se obrátit na Úřad pro civilní letectví.

Další důležitou podmínkou pro vznik vašeho nároku je délka zpoždění. Let musí být na příletu opožděn o minimálně 3 hodiny oproti původně plánovanému času příletu. Pokud jste si v rámci jedné rezervace zakoupili letenky s jedním či více přestupy, posuzuje se zpoždění letu až na příletu do cílové destinace. Zpoždění prvního letu tedy není relevantní, pokud do cílové destinace doletíte s menším než 3hodinovým zpožděním.

Právo na finanční náhradu vzniká za předpokladu, že let nebyl zpožděn z důvodu tzv. mimořádných okolností, kterým nebylo možné zamezit ani přijetím všech přiměřených opatření. Mimořádné okolnosti jsou takové události, které nejsou vlastní běžnému výkonu činnosti leteckého dopravce a vymykají se jeho účinné kontrole (např. špatné počasí).

Pokračování článku ZDE.


D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou).

D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti.

Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články