Portál Právo pro všechny: Zranění při rekreačním fotbalu


			Portál Právo pro všechny: Zranění při rekreačním fotbalu
10.5.2019 Produkty

Právo pro všechny je informační portál zaměřený na právní osvětu. Nabízí úvod do právní problematiky dané věci a přehled možností řešení modelových případů. K dispozici jsou zde zcela zdarma také vzory nejčastějších právních smluv a dokumentů (reklamací, výpovědí apod.) s průvodním listem a doporučením, jak v konkrétních situacích správně postupovat. Dnes se podívejme na to, co portál Právo pro všechny doporučuje dělat, při zranění během rekreačního fotbalu.

V České republice je mnoho lidí, kteří si rádi občas jen tak rekreačně zahrají fotbal. Moc už však nikdo z nich neví, jak by se nahlíželo z pohledu práva na situaci, kdy by je někdo při hře zranil.

Když vás někdo při rekreační hře fotbalu zraní, je pro případné vymáhání odškodnění předně nutné zjistit, zda tento jiný hráč neporušil svým jednáním obecnou prevenční povinnost danou občanským zákoníkem. Ta říká, že vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

Pokud popsaná prevenční povinnost byla ze strany druhého hráče porušena, otvírá se zde možnost požadování odškodnění přímo po něm. Uvědomte si však, že protiprávní jednání protihráče musíte prokázat, stejně tak jako vznik újmy včetně jejího rozsahu a příčinné souvislosti mezi vznikem újmy a porušením právní povinnosti protihráče. Soudy přitom neopomínají, že každý, kdo se účastní sportu, si musí být vědom rizika, jež daný sport se sebou nese a toto riziko akceptuje.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Klienta nejlépe ochrání vzdělání zprostředkovatele


Jak na dané případy soudy v praxi nahlížejí?

Již dříve se soudy vyjadřovaly při posouzení nároku na odškodnění z důvodu porušení obecné prevenční povinnosti tak, že ve sportu k tomuto porušení dochází ve chvíli, kdy byla porušena sportovní pravidla vztahující se k danému sportu. Rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2015, sp. zn. 25 Cdo 493/2015 pak došlo k dalšímu zpřesnění této myšlenky. Pokud dojde ke zranění hráče, je namístě posoudit nejen, zda spoluhráčem provedený herní zákrok byl v souladu s předepsanými pravidly hry, ale též za jakých okolností k němu došlo a zda jeho negativní následek byl pro daný okamžik nevyhnutelný v důsledku nastalé herní situace. Nikoli každé porušení pravidel hry je bez dalšího porušením prevenční povinnosti.

Porušení pravidel musí mít určitou vyšší intenzitu, tedy musí podstatným způsobem vybočovat z běžného způsobu hry. Každý je povinen zachovávat (jen) takový stupeň bedlivosti, který lze po něm vzhledem ke konkrétní situaci rozumně požadovat…Pro posouzení intenzity porušení pravidel nemůže být rozhodujícím hlediskem závažnost následků, které nic nevypovídají o tom, jakou povahu (závažnost, neobvyklost, míra zavinění) mělo porušení pravidel a za jakých okolností k němu došlo. Stejně tak nemůže být závažnost následků bez dalšího dokladem o brutalitě zákroku (k vážnému zranění může dojít i v důsledku hry, která je zcela v souladu s pravidly). Excesem rovněž není každé porušení pravidel, nýbrž takové jednání, které zjevně vybočuje z běžného způsobu hry, či „nemá s hrou nic společného“. Pokračování článku ZDE.


D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou).

D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti.

Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

 

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články