Portál Právo pro všechny: Odpovědnost zaměstnance a dohoda o odpovědnosti


			Portál Právo pro všechny: Odpovědnost zaměstnance a dohoda o odpovědnosti
25.4.2019 Produkty

Právo pro všechny je informační portál zaměřený na právní osvětu. Nabízí úvod do právní problematiky dané věci a přehled možností řešení modelových případů. K dispozici jsou zde zcela zdarma také vzory nejčastějších právních smluv a dokumentů (reklamací, výpovědí apod.) s průvodním listem a doporučením, jak v konkrétních situacích správně postupovat. Dnes se podívejme na to, jak portál Právo pro všechny vnímá problematiku – Odpovědnost zaměstnance a dohoda o odpovědnosti.

Na úvod je vhodné připomenout prevenční povinnost každého zaměstnance, kdy dle zákoníku práce jste v pozici zaměstnance povinni počínat si tak, aby nedocházelo k majetkové škodě, nemajetkové újmě ani k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li škoda nebo nemajetková újma, jste povinni na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance.

Je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, jste povinni zakročit. Výjimku tvoří pouze situace, brání-li vám v tom důležitá okolnost, nebo jestliže byste tím vystavili vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance, popřípadě osoby blízké. Stejně tak jestliže zjistíte, že nemáte vytvořeny potřebné pracovní podmínky, jste povinni oznámit tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. 


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Klienta nejlépe ochrání vzdělání zprostředkovatele


Lze odpovědnost zaměstnance upravit speciálně?

Zaměstnavatel může ošetřit odpovědnost zaměstnance pro některé případy hned při vzniku pracovního poměru skrze dohody:

  • uzavřením dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat – tj. hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu apod., kdy zaměstnanec má s nimi možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny;
  • uzavřením dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí – tj. nástroje, ochranné pracovní prostředky, mobilní telefon, notebook apod., které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.

 Tyto dohody lze se zaměstnancem uzavřít pouze písemně, přičemž zaměstnanec musí být starší 18 let. Výhoda uzavření daných dohod o odpovědnosti pro zaměstnavatele spočívá v tom, že v případě vzniku škody se ze zákona předpokládá, že zaměstnanec škodu způsobil. Je na zaměstnanci, aby prokázal zčásti, popř. zcela, že škoda vznikla bez jeho zavinění. Navíc zaměstnanec zde odpovídá za vzniklou škodu v plné výši. Pokračování článku ZDE.


D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou).

D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti.

Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články