Portál Právo pro všechny: Úraz dítěte v mateřské školce


			Portál Právo pro všechny: Úraz dítěte v mateřské školce
30.4.2019 Produkty

Právo pro všechny je informační portál zaměřený na právní osvětu. Nabízí úvod do právní problematiky dané věci a přehled možností řešení modelových případů. K dispozici jsou zde zcela zdarma také vzory nejčastějších právních smluv a dokumentů (reklamací, výpovědí apod.) s průvodním listem a doporučením, jak v konkrétních situacích správně postupovat. Dnes se podívejme na to, co portál Právo pro všechny doporučuje dělat, když s stane úraz dítěte v mateřské školce.

Když se vaše dítě zraní ve školce, není to nic příjemného. Navíc když dítě do školky často dáváme s vědomím, že o něj bude dobře postaráno. Pokud už se úraz přesto stane, je předně nutné si dát pozor na skutečnost, že náhrada újmy a škody se u mateřských školek řeší podle jiného předpisu než u základních škol a odpovědnost zde nevzniká objektivně.

Pro vznik povinnosti mateřské školky uhradit požadovanou náhradu škody, újmu na zdraví, popřípadě jinou nemajetkovou újmu, je nezbytné, aby bylo prokázáno, že mateřská školka zaviněně porušila povinnosti, které jí ukládá zákon, např. chránění bezpečí a zdraví dítěte a předcházení všem formám rizikového chování ve školce skrze pedagogické pracovníky.

Z tohoto důvodu, pokud je školka pro tyto případy pojištěna, je mnohdy nejefektivnější cestou uplatnit svůj nárok u pojišťovny školky a nechat si vyplatit náhradu škody a újmy tímto způsobem. Pokračování článku ZDE.


D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou).

D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti.

Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články