Portál Právo pro všechny: Zjišťování viníka dopravní nehody


			Portál Právo pro všechny: Zjišťování viníka dopravní nehody
7.5.2019 Produkty

Právo pro všechny je informační portál zaměřený na právní osvětu. Nabízí úvod do právní problematiky dané věci a přehled možností řešení modelových případů. K dispozici jsou zde zcela zdarma také vzory nejčastějších právních smluv a dokumentů (reklamací, výpovědí apod.) s průvodním listem a doporučením, jak v konkrétních situacích správně postupovat. Dnes se podívejme na to, jak portál Právo pro všechny vnímá problematiku – Zjišťování viníka dopravní nehody.

Dopravní nehodu může řešit nejen policie. Za účelem zjištění rozsahu povinnosti poskytnout pojistné plnění šetří míru zavinění také pojišťovny. Ve všech těchto směrech může věc dojít tak daleko, že se jí zabývá také soud.  Pokud jste navíc např. příslušníkem policie, zavinění na dopravní nehodě, jíž jste byli účastníkem, může šetřit i Generální inspekce bezpečnostních sborů.   

Jak je to s drobnými nehodami?

Je standardní, že při splnění zákonných podmínek pro sepsání euroformuláře Záznamu o dopravní nehodě není policie k dopravní nehodě přivolána, a tím pádem dopravní nehodu za účelem zjištění viníka ani nešetří. Věc tak je posuzována pouze ze strany pojišťovny, pokud některý z účastníků dopravní nehody bude žádat poskytnutí náhrady škody skrze pojištění. Zde je samozřejmě nezbytné, aby pojišťovna rozhodla o tom, kdo se do jaké míry na dopravní nehodě podílel, neboť v opačném případě by neměla jak rozhodnout o rozsahu poskytnutí pojistného plnění jednotlivým účastníkům dopravní nehody.

Jak je to s vážnými dopravními nehodami?

Pokud je dopravní nehoda šetřena policií, účastník či účastníci dopravní nehody se svým zaviněním souhlasí a věc je ukončena v příkazním řízení s uložením pokuty příkazem na místě, není důvod pro pokračování šetření v osobě viníka. V opačném případě probíhá standardní šetření dopravní nehody za účelem zjištění viníka. Následně policie podle výsledku svého šetření věc odloží, nebo předá k dalšímu řešení státnímu zástupci z důvodu podezření ze spáchání trestného činu nebo správnímu orgánu z důvodu podezření z dopuštění se přestupku. Pokračování článku ZDE.


D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou).

D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti.

Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články