Portál Právo pro všechny: Přepis silničního vozidla


			Portál Právo pro všechny: Přepis silničního vozidla
4.12.2019 Spektrum

Právo pro všechny je informační portál zaměřený na právní osvětu. Nabízí úvod do právní problematiky dané věci a přehled možností řešení modelových případů. K dispozici jsou zde zcela zdarma také vzory nejčastějších právních smluv a dokumentů (reklamací, výpovědí apod.) s průvodním listem a doporučením, jak v konkrétních situacích správně postupovat. Dnes se podívejme na to, co portál Právo pro všechny doporučuje dělat v případě přepisu silničního vozidla.

Článek se věnuje přepisu motorových vozidel v registru silničních vozidel a častým problémům s tím spojených – neprovedení přepisu vozidla, spáchání přestupku před provedením přepisu a po předání daného vozidla, kdy níže uvedený postup obecně uvádí, jak je vhodné postupovat, aby se původní majitel v pozici prodávajícího vyhnul případným budoucím problémům, nebo je alespoň eliminoval. Článek dopadá na situace, kdy vlastník a provozovatel jsou osoby totožné.

Přepisu vozidel se věnuje zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, kdy na začátku je nutné říct, že zákon při změně vlastníka vozidla stanovuje povinnost požádat o zápis změny vlastníka silničního vozidla do 10 pracovních dnů ode dne, kdy obecně k převodu nebo přechodu vlastnického práva došlo.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Boj proti klimatickým změnám je velký byznys


Žádost je možné podat buď společně dosavadním a novým vlastníkem, případně na základě žádosti jedné z daných osob, kdy druhá (zpravidla původní vlastník) je zastoupena na základě plné moci, která musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, pokud není řešeno přes datovou schránku či pomocí uznávaného elektronického podpisu (mluvíme-li v dalším textu o plné moci, tak musí vždy splňovat tyto náležitosti).

Ačkoli byly uvedeny zatím jen dvě povinnosti, k problémům při přepisu vozidla, se kterými máme zkušenost, dochází zpravidla již v tuto chvíli. Osoby, které si neuvědomují rizika z nesplnění výše uvedených povinností, často při uzavření kupní smlouvy postupují tak, že poskytnou novému vlastníku vozidla plnou moc pro provedení přepisu na příslušném správním úřadě a ani neuvedou danou povinnost nového vlastníka (přepis vozidla) do uzavřené kupní smlouvy.

Pokud nový vlastník bude otálet se splněním své povinnosti, hrozí sankce jak novému, tak i původnímu vlastníku – například ve formě udělení pokuty až do výše 50.000 Kč pro neprovedení přepisu vozidla ve stanovené lhůtě či nesení následků v důsledku objektivní odpovědnosti původního vlastníka vozidla za dopravní přestupky spáchané novým majitelem před provedením přepisu vozidla.

Pokračování článku ZDE.


D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou).

D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti.

Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články