Portál Právo pro všechny: Základní škola a její odpovědnost


			Portál Právo pro všechny: Základní škola a její odpovědnost
18.6.2019 Spektrum

Právo pro všechny je informační portál zaměřený na právní osvětu. Nabízí úvod do právní problematiky dané věci a přehled možností řešení modelových případů. K dispozici jsou zde zcela zdarma také vzory nejčastějších právních smluv a dokumentů (reklamací, výpovědí apod.) s průvodním listem a doporučením, jak v konkrétních situacích správně postupovat. Dnes se podívejme na to, za co podle portálu Právo pro všechny odpovídá základní škola v případě způsobení škody či jiné újmy žákovi při vyučování.

Škola nebo školské zařízení, popř. jejich zřizovatel (obec, město), pokud škola nebo školské zařízení nemají právní subjektivitu, odpovídají za škodu, která vznikla jejich žákům (základních i základních uměleckých škol) při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním a při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s nimi.


Mohlo by vás zajímat: Polovina studentů soukromých VŠ studuje ekonomické obory


To znamená, že když například v rámci tělesné výchovy chodí žáci plavat do soukromého plaveckého bazénu, tak odpovědnost za případný úraz nebo škodu způsobenou dítěti nese škola či školské zařízení. Pokud tedy v pozici rodiče/zákonného zástupce dítěte chcete vznést nárok na úhradu škody nebo újmy vzniklé dítěti, měli byste se obrátit přímo na školu a nikoliv na provozovatele soukromého plaveckého bazénu. Je pak na škole či školském zařízení, aby dále nárok vymáhaly po provozovateli soukromého bazénu, to už ale není vaše starost. Vůči vám je zkrátka odpovědná škola.

Pokračování článku ZDE.


D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou).

D.A.S.je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti.

Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články