Portál Právo pro všechny: Koupě ojetého vozidla


			Portál Právo pro všechny: Koupě ojetého vozidla
6.12.2019 Spektrum

Právo pro všechny je informační portál zaměřený na právní osvětu. Nabízí úvod do právní problematiky dané věci a přehled možností řešení modelových případů. K dispozici jsou zde zcela zdarma také vzory nejčastějších právních smluv a dokumentů (reklamací, výpovědí apod.) s průvodním listem a doporučením, jak v konkrétních situacích správně postupovat. Dnes se podívejme na to, co portál Právo pro všechny doporučuje dělat v případě koupě ojetého vozidla.

Koupě ojetého vozidla není úplně jednoduchá záležitost. Vždy je totiž důležité zajímat se nejen o informace o vozidle, ale také i o to, od koho vybrané vozidlo kupujete. Vždy zvažte, jestli vozidlo zakoupíte od neznámého prodejce „na ulici“ nebo dáte přednost některému z autobazarů. Hodnocení prodejců ojetých vozidel a autobazarů se v současné době věnuje velké množství internetových stránek. Na takových stránkách je možné získat mimo jiné i informace od ostatních zákazníků, kteří už mají s konkrétním prodejcem zkušenosti a vy si tak o něm můžete udělat jasnější představu.

Jakmile se pro konkrétní vozidlo rozhodnete, předloží vám prodejce pravděpodobně kupní smlouvu. Každá smlouva je písemným stvrzením ujednání mezi dvěma nebo i více stranami. V případě zakoupení ojetého vozidla je nezbytná. I kupní smlouva k ojetému vozidlu však musí mít své náležitosti, které je potřeba dodržet.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Boj proti klimatickým změnám je velký byznys


V první řadě musí být účastníci smlouvy identifikováni, to znamená, že musí být uvedeno jejich jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, popř. i další kontaktní údaje. V kupních smlouvách se často u údajů smluvních stran můžete setkat s tím, že jsou zde uvedena rodná čísla účastníků smluv. Podotýkáme, že není zapotřebí, aby ve smlouvě byla uváděna rodná čísla, neboť se nejedná o nutnou podmínku k uzavření smlouvy. Samozřejmě, pokud s tím souhlasí obě smluvní strany, lze je ve smlouvě ponechat. Navíc uvedení alespoň data narození pomůže lépe určit, s kým jste smlouvu uzavřeli.

Dále je nutné vozidlo ve smlouvě detailně specifikovat. A když se jedná o ojeté vozidlo, tím spíš. Ve smlouvě musí být také popsané závazky jednotlivých stran, to znamená, že musí být stanoveny podmínky, za kterých prodávající úplatně převede vozidlo na kupujícího. Kupní smlouva musí obsahovat kupní cenu vozidla a ideálně také způsob její úhrady, či sdělení, že byla uhrazena při podpisu smlouvy. V neposlední řadě ve smlouvě nesmí chybět datum uzavření a podpisy všech účastníků. Pokud kupní smlouva nebudete podepisovat ve stejném okamžiku, kdy dochází k předání samotného vozidla, je zapotřebí ve smlouvě ujednat i termín a místo jeho předání.

Pokračování článku ZDE.


D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou).

D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti.

Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články