Portál Právo pro všechny: Okamžité zrušení pracovního poměru ze zaměstnancem


			Portál Právo pro všechny: Okamžité zrušení pracovního poměru ze zaměstnancem
10.11.2020 Spektrum

Určitě se mnohým z vás stalo, že vám zaměstnavatel uhradil pouze část mzdy, či platu, anebo v horším případě vám výplatu po splatnosti ještě nezaplatil. V následujícím článku naleznete jednu z možností, jak v souladu se zákonem ukončit pracovněprávní vztah, když vám za odvedenou práci zaměstnavatel včas nezaplatí. 

Dle zákoníku práce platí, že zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen v případě, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat, popřípadě náhradu mzdy, platu či jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Ze strany zaměstnavatele se musí jednat o vědomé zadržování, nikoliv o chybný výpočet mzdy, či platu, který byl způsobený omylem. Pokud by však zaměstnavatel i přes upozornění takový rozpor neodstranil, pak i v tomto případě platí předcházející právní institut.


Mohlo by vás zajímat: Telematika: O personalizované sazby pojištění je v Německu zájem


Kdy je zaměstnavatel povinen uhradit plat, či mzdu

Splatnost mzdy, nebo platu nastává po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu, plat nebo některou jejich složku. Jedná se o nejzazší termín pro jejich výplatu.

Jestliže je splatnost mzdy, platu, náhrady mzdy nebo náhrady platu upravena smlouvou uzavřenou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem jinak, než je v předcházejícím odstavci uvedeno, běh patnáctidenní lhůty se odvíjí ode dne následujícího po uplynutí sjednané splatnosti mzdy, platu, náhrady mzdy, nebo platu.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


Pravidelný termín výplaty je zaměstnavatel povinen sjednat v pracovní (či kolektivní) smlouvě a stanovit vnitřním předpisem nebo určit mzdovým, či platovým výměrem.

Pokračování článku ZDE.

Mohlo by vás zajímat: Telematika: O personalizované sazby pojištění je v Německu zájemD.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou).

D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti.

Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články