Portál Právo pro všechny: Narovnání v přestupkovém řízení


			Portál Právo pro všechny: Narovnání v přestupkovém řízení

Mimo běžné formy skončení řízení o přestupku zakotvuje zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s účinností od 1. 7. 2017 právní institut narovnání. Jde o odklon od standardního skončení řízení (např. zastavení, rozhodnutí o vině), který nachází svůj původ v trestním právu. Více se dozvíte v tomto článku.

Smyslem narovnání je učinění dohody mezi poškozeným a obviněným, kterou schvaluje správní orgán. Přestupek je projednán rychle, s nízkými náklady a nejsou tím dotčena práva poškozeného. Smyslem narovnání je také náprava vztahu mezi obviněným a poškozeným. Avšak pokud není poškozený nakloněn aktivní interakci nebo jsou jeho požadavky neúměrné, narovnání využít nelze.


Mohlo by vás zajímat: Telematika: O personalizované sazby pojištění je v Německu zájem


Správní orgán rozhodující o přestupku schválí dohodu o narovnání uzavřenou mezi obviněným a poškozeným, pokud jsou splněny následující podmínky:

  • takový způsob vyřízení věci není v rozporu s veřejným zájmem a je dostačující vzhledem k povaze a závažnosti přestupku, k míře, jakou byl přestupkem dotčen veřejný zájem a osobě obviněného a jeho osobním poměrům,
  • obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, nejsou-li důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodě, vážně a určitě,
  • obviněný uhradil poškozenému škodu nebo mu vydal bezdůvodné obohacení a
  • obviněný složil na účet správního orgánu peněžní částku určenou k veřejně prospěšným účelům.

Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


Z výše uvedeného vyplývá, že primárně musí správní orgán posoudit, je-li vyřízení přestupku narovnáním dostatečné s ohledem na naplnění výše uvedených předpokladů. Dále je na obviněném, aby s vyřešením věci narovnáním souhlasil, přičemž je třeba jeho povědomí o tom, že se ke spáchání předmětného skutku přiznává. Jelikož z pozice správního orgánu není vyslovena vina, nedochází k zápisu do evidence přestupků.  

Pokračování článku ZDE.

Mohlo by vás zajímat: Telematika: O personalizované sazby pojištění je v Německu zájemD.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou).

D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti.

Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články