Portál Právo pro všechny: Kdy sepsat záznam o dopravní nehodě?


			Portál Právo pro všechny: Kdy sepsat záznam o dopravní nehodě?
11.12.2019 Spektrum

Právo pro všechny je informační portál zaměřený na právní osvětu. Nabízí úvod do právní problematiky dané věci a přehled možností řešení modelových případů. K dispozici jsou zde zcela zdarma také vzory nejčastějších právních smluv a dokumentů (reklamací, výpovědí apod.) s průvodním listem a doporučením, jak v konkrétních situacích správně postupovat. Dnes se podívejme na to, kdy portál Právo pro všechny doporučuje sepsat záznam o dopravní nehodě.

Od 1. 1. 2009 je účinná novela zákona o silničním provozu, konkrétně v ustanovení § 47 odst. 3 písm. g), který stanoví, že účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

V současné době neexistuje závazný platný předpis, který by přesně stanovil podobu záznamu o dopravní nehodě. Ve většině případů se však lze setkat s tzv. Evropským záznamem o dopravní nehodě, který vás svými kolonkami nasměruje, co je třeba při dopravní nehodě vyplnit a nic neopomenout. I když žádný zákon neříká, že tento tiskopis musíte vozit v autě, lze to jen doporučit. V krajním případě lze záznam o dopravní nehodě sepsat na čistý list papíru, na který napíšete veškeré rozhodné údaje a skutečnosti stanovené zákonem (viz výše).


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Boj proti klimatickým změnám je velký byznys


Kdy můžete sepsat záznam o dopravní nehodě a nemusíte volat policii:

  • škoda na vozidle zřejmě nepřesahuje částku 100.000 Kč (částka se vztahuje na každé zúčastněné vozidlo včetně přepravovaných věcí samostatně a určuje se hrubým odhadem),
  • nedošlo ke zranění či úmrtí některého z účastníků dopravní nehody,
  • nedošlo k poškození majetku třetí osoby (např. poškození domu, plotu, veřejného osvětlení, svodidel, dopravních ukazatelů apod.),
  • dohodli jste se s druhým řidičem, kdo je viník dopravní nehody,
  • neexistuje zde podezření, že některý z účastníků požil před jízdou alkohol či jiné omamné látky,
  • záznam je možné sepsat pouze za přítomnosti druhého řidiče, který měl účast na dopravní nehodě (např. při poškození vozidla na parkovišti, kdy není dohledán majitel/řidič poškozeného vozidla, je nutno volat policii, jinak se vystavujete přestupku "ujetí od dopravní nehody").

Pokračování článku ZDE.


D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou).

D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti.

Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články