Portál Právo pro všechny: Odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených věcí


			Portál Právo pro všechny: Odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených věcí
6.11.2020 Spektrum

Rozhodli jste se cestou z práce udělat si radost a zajít si do oblíbeného obchodu koupit si něco pěkného na sebe a doma jste zjistili, že jste ve zkušební kabince zapomněli pracovní notebook? A po návratu do obchodu jste ho již zde nenalezli? Odpovídáte zaměstnavateli za věci, které jsou vám svěřeny při výkonu práce? V jaké výši a za jakých podmínek?

Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí je zvláštním druhem odpovědnosti, který je upraven v ustanovení § 255 a následně zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, v platném znění (dále jen „ZP“). Dle tohoto ustanovení zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků nebo jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.

Jde tedy o individuální, konkrétně určené věci, které zaměstnanec používá při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nim, a jež mu byly zaměstnavatelem svěřeny. Mezi takové věci mohou patřit například mobilní telefony, notebooky, ochranné pomůcky, pracovní oděvy, pracovní nářadí, nástroje a podobně. Takto individuálně určená věc může být svěřena pouze jednomu zaměstnanci. To znamená, že svěřenou věc nemůže současně používat více zaměstnanců a zároveň nemůže být svěřena více než jednomu zaměstnanci ve stejný čas.


Mohlo by vás zajímat: Telematika: O personalizované sazby pojištění je v Německu zájem


Aby mohlo dojít ke vzniku odpovědnosti za ztrátu svěřené věci, musí být splněny základní zákonné předpoklady. V první řadě musí dojít ke vzniku škody (ztrátě věci), v druhé řadě pak musí existovat písemné potvrzení o převzetí věci, anebo podepsaná dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřené věci. V neposlední řadě se předpokládá zavinění zaměstnance.

Ztráta svěřené věci

Jak bylo uvedeno výše, aby mohla vzniknout odpovědnost za ztrátu svěřené věci, musí dojít k její ztrátě. Je dobré vědět, že pokud by došlo pouze k poškození, částečnému nebo úplnému zničení věci, v úvahu přichází pouze obecná odpovědnost za škodu, v rámci které by zaměstnavatel musel k uplatnění náhrady prokázat vámi způsobené zavinění za vznik škody. U obecné odpovědnosti za škodu platí, že zaměstnanec za škodu, kterou nezavinil, neodpovídá. V tomto zmíněném případě obecné odpovědnosti za škodu je rozsah náhrady škody způsobené z nedbalosti omezen na 4,5 násobek měsíčního výdělku zaměstnance, kterého dosahoval před vznikem škody.

Písemné potvrzení o převzetí věci

Dalším předpokladem vzniku odpovědnosti za ztrátu svěřené věci je existence písemného potvrzení o převzetí dané věci. Toto potvrzení by mělo obsahovat přesně definovanou věc označenou například evidenčním či inventárním číslem a potvrzení (váš podpis), že přebíráte od zaměstnavatele danou věc k užívání a k úschově. Tuto věc pak nadále musíte mít ve své dispoziční sféře, neboli musíte s ní osobně disponovat. Současně to znamená, že po odchodu ze zaměstnání máte buď možnost věc někam uzavřít anebo u vás zůstává i mimo váš pobyt na pracovišti.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

Zaměstnavatel s vámi může uzavřít taktéž dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí (dále jen „dohoda o odpovědnosti“). Tato dohoda musí být dle ustanovení § 255 odst. 2 ZP povinně uzavřena u věci, která má v době převzetí cenu vyšší než 50 000 Kč.

Pokud by vám byla svěřena věc, jejíž hodnota byla v době převzetí vyšší než 50 000 Kč, a to pouze na základě písemného potvrzení, odpovídali byste za škodu nanejvýše dle obecné odpovědnosti za škodu dle § 250 a násl. ZP – tedy v případě nedbalostního zavinění do 4,5 násobku průměrného výdělku.

Dohoda o odpovědnosti musí být písemná a lze ji uzavřít nejdříve v den, kdy zaměstnanec dosáhne věku 18 let věku a je plně svéprávný. V této dohodě musí být opět věc konkrétně určena (definována).

Pokračování článku ZDE.

Mohlo by vás zajímat: Telematika: O personalizované sazby pojištění je v Německu zájemD.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou).

D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti.

Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články