Portál Právo pro všechny: Přerušení dodávky elektrické energie


			Portál Právo pro všechny: Přerušení dodávky elektrické energie
13.11.2020 Spektrum

Energetický zákon výslovně upravuje oprávnění provozovatele distribuční soustavy přerušit dodávku elektrické energie a upravuje také podmínky, za kterých k přerušení dodávky ze strany provozovatele distribuční soustavy může dojít, jakož i další základní práva a povinnosti všech subjektů spojené s výrobou, přenosem a distribucí elektřiny.

V ust. § 25 zákona č. 458/200 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) jsou vymezena základní práva a povinnosti provozovatele distribuční soustavy, kdy mezi jeho hlavní povinnosti patří povinnost zajišťovat spolehlivou distribuci elektřiny za účelem jejích dodávek konečným zákazníkům (odběratelům elektřiny).


Mohlo by vás zajímat: Telematika: O personalizované sazby pojištění je v Německu zájem


V určitých případech může dojít k přerušení dodávky elektrické energie, přičemž ust. § 25 odst. 3 písm. c) energetického zákona stanovuje podmínky, za kterých má provozovatel distribuční soustavy právo omezit nebo přerušit dodávku elektřiny

Dle ust. § 25 odst. 3 písm. c) bod 5 energetického zákona má provozovatel distribuční soustavy právo omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny účastníkům trhu s elektřinou mj. při provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména pak v případě oprav, rekonstrukcí, údržby
a revizí.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


V takovém případě je však provozovatel soustavy povinen oznámit započetí a skončení plánovaného omezení nebo přerušení dodávek elektřiny způsobem, který je v daném místě obvyklý, a to nejméně 15 dnů předem. Ohlašovací povinnost však provozovatel soustavy nemá při provádění nutných provozních manipulací, při nichž omezení nebo přerušení dodávky elektřiny nepřekročí 20 minut.

Pokračování článku ZDE.

Mohlo by vás zajímat: Telematika: O personalizované sazby pojištění je v Německu zájemD.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou). D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti. Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články