Postřehy Evy Gmentové: Elektronický podpis. Dobrý sluha, či zlý pán…


			Postřehy Evy Gmentové: Elektronický podpis. Dobrý sluha, či zlý pán…
17.1.2020 Spektrum

Včera jsem půl dne bojovala s nastavením elektronického podpisu, a stejně jsem nebyla úspěšná. Asi si říkáte, co se mi na tom mohlo nedařit. Jde o to, že loni, tedy v roce 2019, jsem si pořídila nový počítač a potřebuji do něj přenést elektronický podpis. Ač jsem dodržela postup přesně podle návodu, nepodařilo se mi to. „Ajťák“ ze mě prostě nikdy nebude.

Při té příležitosti jsem se zamyslela nad vymožeností dnešní doby, elektronickým podpisem. Dnes jej používá kdekdo, ale ví každý, k čemu slouží a jak jej vlastně používat?

Takzvaný elektronický podpis je certifikát, který vydává Česká pošta pomocí aplikace PostSignum. Existují dva druhy certifikátů: kvalifikovaný elektronický podpis a komerční elektronický podpis. Kvalifikovaný podpis upravují právní předpisy a slouží ke komunikaci se státními úřady, například k podávání daňového přiznání. Každá právnická osoba musí mít datovou schránku, a k používání datové schránky potřebuje elektronický podpis vydaný certifikační autoritou. Jak datovou schránku, tak certifikát vydává a spravuje Česká pošta. Fyzické osoby, ať už podnikající, nebo nepodnikající, nemají povinnost mít datovou schránku zřízenou, a tak nepodléhají ani povinnosti komunikovat pomocí elektronického podpisu. Je to jen na jejich svobodné vůli. Je ovšem třeba říci, že u právnických a fyzických osob nemůže pomocí elektronického podpisu komunikovat s úřady nikdo jiný než ten, kdo společnost zastupuje nebo má oprávnění ji zastupovat, tj. členové statutárních orgánů, osoby statutárním orgánem ke komunikaci s úřady pověřené nebo přímo fyzická osoba.


Mohlo by vás zajímat: Swiss Re: Katastrofy v roce 2019 stály pojistitele 56 mld. USD


Komerční certifikát je digitální podpis, který používají společnosti k autorizaci emailů a dokumentů v rámci firmy nebo k přihlašování na servery. V případě těchto komerčních certifikátů je v podstatě jedno, komu společnost tento certifikát vyžádá přidělit - záleží na společnosti a jejích pravidlech. Většina velkých firem využívá elektronické podpisy k identifikaci emailů nebo k přihlašování do online aplikací. K tomu má elektronický podpis sloužit, za tímto účelem je vydán. Česká pošta nejenže neověřuje, zda vydává certifikát k platnému emailu, a nezkoumá oprávnění osob, které o certifikát požádaly, ale ani nemá takovou povinnost, tudíž nenese žádnou odpovědnost za to, kdo komerční elektronický podpis používá.

A tady je ten zakopaný pes, kvůli kterému celý dnešní článek píšu. Tento komerční certifikát neslouží k podpisu smluv mezi podnikateli nebo podnikatelem a spotřebitelem, neboli tímto komerčním certifikátem nemůžete běžně podepsat pojistnou smlouvu. Pokud by někdo chtěl k podepisování jakýchkoli smluv elektronický podpis použít, může tak učinit jen za předpokladu, že se tak s druhou stranou předem písemně dohodl. Ani v případě, že k této dohodě dojde, nemohou však být dokumenty či smlouvy podepisovány kýmkoli, kdo v rámci společnosti certifikát vlastní, ale jen tím, kdo společnost zastupuje buď podle výpisu z obchodního rejstříku, nebo podle živnostenského oprávnění, nebo kdo má od zástupce společnosti, tj. od statutárního orgánu, pověření za společnost smlouvy podepisovat.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Starší, uvolněte místa mladším!


S elektronicky podepsanými pojistnými smlouvami se roztrhl pytel, ale jsou opravdu podepsány na základě písemné dohody s klientem? Jsou opravdu podepsány zástupcem pojišťovny nebo osobou, která je podepisováním smluv pověřena? A pokud tomu tak není, je smlouva platná? Dle mého skromného právního názoru není. Pojistná smlouva sice může vzniknout nejen uzavřením, tedy podepsáním, ale i zaplacením pojistného, ale opravdu vznikne zaplacením pojistného, když ji před tím za pojišťovnu podepsala osoba, která není oprávněna pojišťovnu zastupovat? Jak by se v takové situaci zachoval soud, pokud by došlo ke sporu? Nemohl by říci, že pojistná smlouva nevznikla a že si strany mají vrátit vše, co si navzájem plnily? Asi mohl.

Elektronické podpisy nám umožňují zrychlit oběh dokumentů, umožňují nám ohlídat, že osoby, se kterými virtuálně komunikujeme, jsou právě ty osoby, které s námi komunikovat mohou nebo mají. Elektronické podpisy nám umožňují neběhat s každým papírem na úřad, ale stále je to elektronický podpis neboli certifikát, který má svá pravidla a tím, že jej Česká pošta vydá proti vyplněné žádosti, neurčuje, kdo za společnost jedná, ani kdo za ni může podepisovat smlouvy nebo dokumenty. Česká pošta při vydávání certifikátu nezkoumá, zda osoba, která elektronický podpis získá, jej následně používá k těm účelům, ke kterým jí byl vydán, tudíž zaštiťovat se aplikací PostSignum a Českou poštou v případě sporu nikomu nepomůže. Stále je třeba při použití elektronického podpisu postupovat dle platných právních předpisů.


Mohlo by vás zajímat: TOP 10 nejčtenějších článků na oPojištění.cz v roce 2019


Jak nejjednodušeji zjistíte, že je dokument s elektronickým podpisem podepsán osobou skutečně oprávněnou jednat za společnost? Tím, že v elektronickém podpisu je jak IČ a název společnosti, tak i identifikace podepisujícího, který je oprávněn společnost nebo podnikatele zastupovat. Ale stále myslete na to, že v případě smluv jste se měli na použití elektronického podpisu předem písemně dohodnout.

No a já jdu opět bojovat s elektronikou a snad ten podpis do nového počítače nacpu…

Ing. Eva Gmentová, LL.M.
Specialista na vzdělávání v oblasti korporátního pojištění
Zakladatelka E.G.I. Education Grow Insurance

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Souhlas

David Navara,  24. 2. 2020

To k čemu ale paní autorka směřovala (pokud jsem to dobře pochopil) je ovšem pravda. Elektronický podpis založený na certifikátu od PostSignum nijak automaticky neříká, že podepisující osoba má právo jednat za společnost uvedenou v záhlaví. I když se jedná o kvalifikovaný certifikát. Pro platné právní jednání stále platí co u ručního podpisu: buď taková osoba musí být statutárním zástupcem (jednatel,  představenstvo), nebo mít od statutárního zástupce plnou moc, nebo musí být zcela zjevné, že za společnost může jednat (§ 166 o.z., např. ředitel). Kvalifikovaný elektronický podpis v ČEZu může mít i asistentka na personálním oddělení, ale jí je takový podpis platný pouze pro elektronicky podepsané oznamování uchazečům, že nebyli přijati.

Opravy

David Navara,  24. 2. 2020

Dobrý den. Jak píše pan kolega - datová schránka v komunikaci s úřady spíše nahrazuje elektronický podpis (více zde: https://www.elektronicky-podpis.info/dotazy/pouziti.dot#datovaschranka) Zkusím opravit ještě nějaké chyby: "Česká pošta nejenže neověřuje, zda vydává certifikát k platnému emailu" - na e-mail je odesílán odkaz ke stažení certifikátu, e-mail musí být funkční. "V případě těchto komerčních certifikátů je v podstatě jedno, komu společnost tento certifikát vyžádá přidělit" - totéž platí o kvalifikovaném certifikátu. "Česká pošta ... nezkoumá oprávnění osob, které o certifikát požádaly ... nenese žádnou odpovědnost za to, kdo komerční elektronický podpis používá."  - totéž platí o kvalifikovaném certifikátu. Rozdíl mezi kvalifikovaným a komerčním certifikátem není v tom, komu je vydáván, ale v tom, k jakým účelům jej lze použít: https://www.elektronicky-podpis.info/pojmy/komercni-certifikat.dot

je to trochu jinak

Honza Nováček,  17. 1. 2020

Máte to trochu  popletené - věta "Každá právnická osoba musí mít datovou schránku, a k používání datové schránky potřebuje elektronický podpis " je pravdivá jen z první poloviny: datové schránky byly zavedeny právě proto, aby fyzické a právnické osoby nemusely používat elektronický podpis, ten podpis nahrazuje systém sám.  Je to celkově trochu složitější, ale obecně to takto platí.

Související články