Švýcarsko: Největší obavy jsou z polarizace společnosti


			Švýcarsko: Největší obavy jsou z polarizace společnosti
26.11.2021 Spektrum, Koronavirus

Svaz švýcarských pojišťoven (SVV) zveřejnil další tzv. bezpečnostní monitor, který mimo jiné dokládá, že se zřetelem ke koronavirovým opatřením je přání občanů získat ztracenou svobodu ve srovnání s minulým průzkumem větší. Podíl osob, které dávají přednost svobodě před bezpečností, je totiž oproti předchozímu roku vyšší o čtyři procentní body.  Přesto má bezpečnost pro obyvatelstvo nadále klíčový význam. Dotázané osoby mají obavy především z rostoucí polarizace a rozdělení společnosti a z vývoje v oblasti zabezpečení ve stáří.  

Pokud jde konkrétně o „volbu“ mezi bezpečností a svobodou, tak výsledky obsažené v bezpečnostním monitoru ukazují, že názory obyvatelstva se u této otázky štěpí. 49 % dotázaných upřednostňuje svobodu před bezpečností, pro 47 % je důležitější bezpečnost. Oproti šetření, jež bylo provedeno v roce 2020 na počátku pandemie, se stala skupina dávající přednost svobodě silnější o 4procentní body.


Mohlo by vás zajímat: Výsledky průzkumu pojistného trhu 2021: Spokojenost s pojišťovnami roste


U středních věkových skupin a obzvláště u pravicově orientovaných občanů přispěla přetrvávající omezení svobody v uplynulých měsících k novému přehodnocení vztahu mezi bezpečností a svobodou ve prospěch svobody. Thomas Helbling, ředitel SVV, k tomu uvedl, že svoboda a bezpečnost jsou dvě hodnoty, jež se jak podmiňují, tak se též vzájemně omezují. Podle něho platí, že je třeba obě tyto hodnoty vzájemně posuzovat a co možná nejlépe prozkoumat. Podle Helblinga jde o napjaté prostředí, v němž se pohybují i soukromí pojistitelé.     


Mohlo by vás zajímat: Šichtařová a Vavruša: Jak hasit požár povodní? Děti jsme pustili do jámy lvové


Z průzkumu dále vyplynulo například, že:

  • generace tzv. Babyboomers (zvýšená porodnost po druhé světové válce; obvykle osoby narozené v letech 1946–1964) se posuzuje jako generace spíše s příznivějším postojem k riziku ve srovnání s generací jejich rodičů,
  • mladí dospělí vyjadřují naproti tomu zjevnou averzi k riziku (resp. neochotu nést riziko),
  • respondenti jsou nejvíce připraveni jít na riziko při změně zaměstnání, ale v jiných oblastech, jako jsou např. koupě nemovitosti či finanční investice, „hraje“ obyvatelstvo raději na jistotu. V oblasti zabezpečení na stáří a v zakládání firem se projevuje neochota nést riziko. A to přesto, že mnozí, kteří v těchto oblastech „riskovali“, získali pozitivní zkušenosti,
  • podle názoru respondentů Švýcarsko ohrožují obzvláště ta rizika, jež narušují společenskou a politickou stabilitu. 64 % respondentů má velké obavy z polarizace společnosti. V posledních měsících se totiž ve Švýcarsku vyostřila diskuze o omezeních přijatých v souvislosti s bojem proti COVID-19, kompetencích na spolkové úrovni a povinnosti se očkovat. Tyto společenské a politické příkopy a jejich následky pro Švýcarsko jako celek způsobují lidem starosti,
  • po zmíněné polarizaci zařadili respondenti na druhé a třetí místo, pokud jde o stupeň nebezpečí, chudobu a sociální nespravedlnost/změnu klimatu. Je zajímavé, že válka nebo terorismus se nepokládají za velká nebezpečí,
  • počet osob, které negativně hodnotí vývoj v oblasti penzí, v posledních letech ve Švýcarsku neustále roste. Čtyři pětiny respondentů počítají s klesajícími penzemi. V roce 2019 to byly méně než tři čtvrtiny. Strach z nedostatečných penzí se prohloubil v době koronavirové pandemie. 59 % respondentů je názoru, že pandemie má negativní vliv na financování zabezpečení na stáří. SVV uzavírá tuto pasáž tím, že bez ohledu na pandemii je proto pro soukromé pojistitele reforma zabezpečení na stáří nutná a naléhavá.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články