Asistenční společnosti pomáhají Čechům v oblastech s koronavirem


			Asistenční společnosti pomáhají Čechům v oblastech s koronavirem
28.2.2020 Tiskové zprávy

Na situaci vyvolanou koronavirem ihned zareagovaly asistenční společnosti, členové České asociace asistenčních společností (ČAAS). Ihned proškolili operátory svých zdravotnických týmů, aby byli schopni klientům poradit, jak se zachovat při podezření na toto onemocnění a zajistit jim lékařské vyšetření v nejbližší vhodné nemocnici. Čeští turisté, kteří mají sjednané cestovní pojištění, se mohou obrátit na asistenční společnost své pojišťovny také kvůli náhradní dopravě či ubytování v případě zrušeného letu apod. V oblastech s výskytem onemocnění již asistenční společnosti pomohly několika českým občanům, aktuálně organizují například pomoc Čechům, kteří uvízli v karanténě na ostrově Tenerife.

Od začátku letošního roku se podle členů ČAAS celkový počet řešených případů zdravotní asistence u českých klientů v zahraničí ve srovnání se stejným obdobím v minulém roce nezměnil. „Aktuální situace související s koronavirem doposud neměla dopad na klientské chování ve smyslu, že bychom registrovali vyšší výskyt ošetření v souvislosti s nachlazením a podobnými symptomy,“ popisuje aktuální situaci Zbigniew Macura, provozní ředitel Allianz Partners pro severní a východní Evropu a viceprezident ČAAS. Členové ČAAS zatím zaznamenali několik desítek případů problémů s dopravou klientů, konkrétně se jednalo o storna, změny, zpoždění či rušení letů v Asii. „Řešili jsme doposud zhruba 20 případů zrušení letů nebo storna v souvislosti s koronavirem, ale očekáváme, že pokud bude situace ve více zemích dále eskalovat, budou stornované nebo nevyužité pobyty velkým tématem. Vždy naši pracovníci a lékaři postupují v souladu s nařízeními, a pokud je nutné, tak v součinnosti se správními institucemi ČR i daných cílových zemí,“ upřesňuje Vladimír Fuchs, generální ředitel asistenční společnosti Europ Assistance a člen prezidia ČAAS.


Mohlo by vás zajímat: Cestovní pojištění ve stínu koronaviru. Na co si dát pozor?


Nemoc se však neustále šíří a přibývají nové zasažené lokality. Na možný vývoj situace jsou asistenční společnosti připraveny. „Naši koordinátoři jsou proškoleni, případy s podezřením na koronavirus řeší výhradně incident manager, který má postup nastavený v souladu s pandemickým plánem dané země. Konkrétní postupy se v různých státech liší, nicméně klíčové je transportovat pacienta do adekvátního zdravotnického zařízení. Při zajištění ošetření pro klienta s obdobnými symptomy jako u koronaviru je nutné vzít také do úvahy, zda klient přišel do kontaktu s infikovanou osobou. V kontextu těchto skutečností volíme optimální způsob zajištění ošetření,“ popisuje Marek Jaroš, ředitel asistenční společnosti Global Assistance. Pokud by to zdravotní stav pacienta vyžadoval a bylo by nutné jej převézt do České republiky, bude do postupu transportu zapojena česká ambasáda v dané oblasti.


Mohlo by vás zajímat: Omezení rychlosti je v Německu velké téma. Co na to pojišťovny?


V některých zemích vstoupila v platnost specifická opatření, např. v Itálii klient v případě podezření na nákazu koronavirem musí zavolat na číslo 112 a zde požádat o ošetření lékařem. Členové ČAAS zatím řešili pouze několik případů podezření na nákazu, které se nakonec nepotvrdilo. „K 26.2. jsme měli potvrzeno šest klientů v karanténě na Kanárských ostrovech, jsme v kontaktu s delegátem, náš lékař monitoruje situaci a další kroky koordinujeme s pojišťovnou,“ dodává aktuální informace Vladislav Škop, zástupce Euro-Center a člen prezidia ČAAS. Pro případ škod velkého rozsahu, kde je najednou zasažen velký počet českých občanů, mají asistenční společnosti připravené společné postupy pro koordinovanou pomoc českým ambasádám a českým občanům po celém světě.

S čím se mohou klienti obrátit na asistenční společnost své pojišťovny (skutečný rozsah asistenčních služeb závisí na daném případu a na sjednaném rozsahu pojištění):

  • vyhledání vhodného lékařského zařízení,
  • zajištění lékařského ošetření a péče vč. úhrady vzniklých nákladů,
  • repatriace klienta zpět do vlasti,
  • zajištění právní pomoci, právní asistence,
  • vyřízení náhradních dokladů a finanční zálohy v případě ztráty zavazadel,
  • zajištění náhradní dopravy, případně ubytování,
  • vyslání opatrovníka a ubytování členů rodiny,
  • zaslání léčiv a jiných zdravotnických potřeb,
  • přeprava zesnulého a vyřízení potřebné dokumentace a mnoho dalších.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články