Německo: Každý pojistitel si myslí, že digitalizaci už zvládl


			Německo: Každý pojistitel si myslí, že digitalizaci už zvládl
28.1.2020 InsurTech, Technologie

Pro dvě třetiny pojišťoven je digitalizace provozu a procesů největší výzvou pro nadcházející roky. To ukázala studie Branchenkompass Insurance 2019 realizovaná společností Sopra Steria Consulting. Nicméně současně z ní vyplynulo, že každý si myslí, že už digitalizaci vyřešil. Pojem digitalizace se stává „buzzwordem“ bez obsahu. Mnohem větší úloha je stále před celým odvětvím: interně téma digitalizace naplnit reálným životem.

Nad vývojem a výsledky se zamýšlí v komentáři Dominic Testrut, ředitel sekce Insurance Consulting ve společnosti Sopra Steria. Podle něj se i letos vše točí kolem komunikace se zákazníkem – od návrhu na pojištění až k „vypojistkování“ dané smlouvy, a také od hlášení škody až k výplatě pojistného plnění. Centrální databanky klientů provozují sice většinově pojišťovny, ale zákaznické a zprostředkovatelské portály se samoobslužnou zónou a multikanálový management už dlouhou dobu ve svých rukách úplně pevně nedrží. Proces zotavení tohoto stavu je sice v běhu, ale bude ještě pár let trvat.


Mohlo by vás zajímat: YOUPLUS koupila portfolio pojistných smluv pojišťoven Basler  


Souvisí to hodně i s tím, že IT systémy jsou dlouhodobým „staveništěm“. Pojišťovny v Německu se podobně jako banky potýkají se svým zastaralým IT systémem. Jeho převedení na standardní software, také provozovaný v cloudu, neprobíhal doposud hladce podle představ. Tato úloha bude většinu podniků zaměstnávat i letos a mnohé z nich i příští léta. Tlak na realizaci roste, protože „zprůmyslnění“ a nákladový management bude ve světle nízkých úroků a existence nových digitálních společností hlavním diferenciačním kritériem v konkurenčním boji o zákazníka 2020. Aniž by se zbavily dosavadního balastu, nyní už zátěže, bylo by pro tradiční pojišťovny mnohem tvrdší obstát tváří v tvář novým obchodním modelům a prosadit se i nadále.

K této strategii „odhodit nepotřebné“ patří i to, že společnosti v branži vyjmou ze své organizace komplexitu. Allianz na letošek vyhlásila proces zjednodušování, a dá se předpokládat, že na stejnou vlnu naskočí i mnozí další pojistitelé. Dožijeme se tak nových opatření ke zjednodušení světa produktů, stejně jako zpřehledňování a usnadnění postupů v servisu a procesech, jež se dají zvládnout intuitivně a bezpapírově.


Mohlo by vás zajímat: Glosa Roberta Stejkory: Zkoušky, kam se podíváš. Mají však smysl?


Dobrou zprávou je, že tyto výzvy mohou být současně také šancemi. Tak je tomu i se skloňovanou digitalizací. Jsou-li digitální procesy a modernizace IT výzvami, pak šancemi jsou Cloud Computing a robotická automatizace procesů. Ty mohou výzvy zvládnout.

Loni bylo v oblasti Cloud Computing leccos vykonáno. Řada pojišťoven urychluje svůj přechod na řešení v rámci privátních, hybridních a veřejných cloudů. Do pozadí ustupuje stále více obava, že tak budou činit proti regulatorním předpisům dohledových orgánů.

Šance na růst nepřímo souvisí také s využitím digitálních technologií. Pojištění kybernetických rizik se považuje v odvětví za produkt budoucnosti. Větší pozornost věnují ale manažeři hybridním produktům. Tematické balíky dostávají doplňkové služby, třeba od jiných poskytovatelů, stejně jako související produkty z firem, které pocházejí ze zcela jiných odvětví.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články