Politická rizika jsou stále větší hrozbou


			Politická rizika jsou stále větší hrozbou
9.1.2020 Zahraničí

Četné konflikty ve všech koutech světa ovládají titulky zpráv – ať jde o obchodní válku USA s Čínou, protesty v Hongkongu, výbušnou situaci v Libanonu nebo dalších zemích, případně o situaci v Iránu s ní spojené riziko blokády Hormuzského průlivu. Politická rizika se tak stávají klíčovým tématem, jimiž se musí podnikatelé všeho druhu vážně zabývat.

Co to ale vlastně „politické riziko“ je? Podle Michaela Luma, vedoucího politických rizik pro asijsko-pacifickou oblast ve společnosti Swiss Re Corporate Solutions, zahrnuje tento pojem celou škálu nebezpečí vyplývajících z nějaké aktivity nebo akce (či nečinnosti/neakce) vlády dané země. Patří sem podle něho náhlé změny daňových pravidel, fiskálního nebo operativního prostředí v zahraničním státu. Ty se mohou projevit v některém z následujících jevu nebo události:

  • konfiskace, znárodnění, vyvlastnění nebo odebrání aktiv;
  • zrušení nezbytné licence k podnikání;
  • uvalení embarga na vývoz nebo dovoz;
  • účelové zbavení zájmu;
  • uvalení restrikcí na probíhající výměnu nebo transfer;
  • majetkové škody a potenciální zanechání aktiv na místě jako důsledek politického násilí (například války, občanské války, stávky, nepokojů, občanských nepokojů nebo teroristických útoků);
  • nedodržení smlouvy, roztržka nebo nerespektování platných smluv, které jsou nevynutitelné arbitráží pod vládou v cizí zemi.

 „Taková rizika mohou způsobit podnikatelům ztrátu investic, které vložili do svých aktivit v zahraničí,“ říká Michael Lum. „A stejným způsobem platí, že pokud úvěrující subjekt poskytl půjčku společnosti, aby zafinancovala své podnikání v cizí zemi, podstupuje tento věřitel riziko, že nedostane zaplaceno, co mu náleží.“


Mohlo by vás zajímat: UNIQA: Marek Bártek se stal členem představenstva a obchodním ředitelem


Politická rizika mohou mít obrovský efekt na podnikatelské operace a mohou také v důsledku přinést ohromné finanční ztráty nebo úplné zrušení už probíhajících operací. Mnoho podniků si ale neuvědomuje, že existuje řešení, které je jim k dispozici, aby krylo jejich nebezpečí násilného nebo nepřátelského konání. Pojištění pro tyto situace je dostupné jak pro podnikatele, tak i úvěrové instituce. Existuje totiž nezávislý a samostatný trh pojištění politických rizik, jenž dokáže reagovat na potřeby krytí proti majetkovým škodám nebo přerušení provozu z důvodu politického násilí. V některých případech zahrnuje krytí i situace, kdy sice nedochází přímo k majetkovým škodám, ale může například nastat ztráta atraktivity, reputační problém nebo odmítnutí přístupu.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jak je ekonomika ČR připravena na přijetí eura?


Pojištění politických rizik je specifické a pokrývá typicky události, kdy dojde k ilegálním, arbitrážním a diskriminačním aktům cizí vlády. Nechrání pojištěného proti komerčním rizikům, která jsou součástí pojistného řešení při rozhodovacím procesu korporace investovat v zahraničí. Tato komerční rizika mohou zahrnovat například rizika změny fiskální nebo daňové politiky, případně měnové pohyby.

Pojišťovny a specializovaní makléři však podle Luma musí ještě vykonat hodně pro lepší obeznámení klientů s různými pojistnými řešeními pro případ politických rizik. Za jeden ze specifických příkladů lze považovat například spor o Hormuzský průliv. Ten je jedinou vodní trasou vedoucí do Perského zálivu, což z něj činí jeden z nejstrategičtějších dopravních bodů na světě. Je to důležitý kanál pro zásobování ropou a zemním plynem ze Středního východu do všech zbývajících částí světa. Je-li reálné riziko blokády průlivu, jsou ropné společnosti zranitelné, protože stěží dokážou suplovat výpadek dodávek. A právě třeba pro tento případ může sloužit tzv. pojištění obchodního přerušení. To vyplácí plnění v případě narušení dodavatelského řetězce jako nadstavba k pojištění politických rizik – opět jak pro podnikatele samotné, tak i pro jejich úvěrové investory. Podle Luma je dobré si vzít vzor z metropole Singapur, která se stala jakýmsi „hubem“ pojištění politických rizik v tomto regionu. Poptávka je adresována mimo jiné z Austrálie, Jižní Koreje, Malajsie nebo Hongkongu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články