Postavení Insurtech na německém trhu. Ze soupeře je spojenec!


			Postavení Insurtech na německém trhu. Ze soupeře je spojenec!
26.6.2019 Technologie

InsurTech jsou čím dál méně pokládány za potenciální ohrožení trhu a už delší dobu nesporně patří do německého pojišťovnictví. Stále více sázejí na evoluci a kooperaci než na revoluci a konkurenci.

V časopise Versicherungswirtschaft byl zveřejněn mimořádně zajímavý, informačně bohatý a analytický článek Wernera Schirmera o historickém vývoji německých InsurTech, o jejich roli na trhu, investovaném kapitálu do jejich rozvoje, ale také o politice pojistitelů ve vztahu k nim a nakonec o strategických otázkách, jako je například postoj pojistitelů především k velkým americkým technologickým firmám.


Mohlo by vás zajímat: Která pojišťovna nejlépe pojistí dětské nemoci?


Historické ohlédnutí

Schirmer začíná článek konstatováním, že úplně přesně nelze začátek německých InsurTech stanovit. Za předchůdce lze každopádně pokládat prvního britského přímého pojistitele (Top UK), který v roce 1982 začal s telefonickou nabídkou pojištění. V Německu lze považovat za mezník v rozvoji elektronického obchodu vstup přímého pojistitele Cosmos Direkt na trh v roce 1996. Tato společnost se mezitím stala součástí skupiny Generali a nyní by mohla být největším světovým přímým pojistitelem v segmentu životního pojištění.

V roce 1999 zahájila online prodej pojišťovna Huk-Coburg a také Allianz začala prodávat pojištění přímo prostřednictvím společnosti Allianz 24, která se později stala známou pod jménem Allsecur. Ve stejném roce započalo též fungování německých online srovnávacích portálů. Prvním byla společnost Check24, na niž navázala v roce 2000 společnost FinanceScout24. Portál Check24 je dnes s dosti velkým náskokem tržním lídrem, pokud jde o počet zprostředkovaných pojistných smluv u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a naposledy vykázal včetně svých jiných srovnávacích portálů (např. v energetickém sektoru) obrat ve výši okolo 500 mil. EUR.


Mohlo by vás zajímat: Jiří Chvojka: Umělecké sbírky nejvíce ohrožuje člověk


V roce 2000 byl založen výhradní online působící pojistitel HUK24, který je až do dneška nejúspěšnějším německým online pojistitelem. První mobilní aplikace od etablovaného pojistitele byla k dispozici od roku 2010 a pocházela od společnosti Ergo direkt, dceřiné firmy zajišťovny Munich Re.

V roce 2010 nastala také hodina „pravých“ InsurTech. Digitální správci pojistných smluv, jako např. Simplr mohli klientům poskytnout rovněž přehled o jejich pojistných smlouvách, kontech či depozitech. Ve stejném roce vstoupil na trh také v té době první Peer-to-Peer pojistitel Friendsurance, který umožnil vzájemné pojištění bagatelních škod[1] v rámci skupiny uživatelů, kdežto větší škody likvidovali zúčastnění pojistitelé.

V roce 2013 odstartovali digitální pojišťovací makléři jako např. Knip a později Clark, Wefox a Getsafe. Působí zpravidla i jako správci pojistných smluv a nabízejí srovnání pojistných produktů. Koncem roku 2013 byl poprvé na německém pojistném trhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nabídnut společností SV Versicherung telematický tarif. Následovaly ji pojišťovny Admiral Direkt, Allianz, AXA, Generali, Signal Iduna a VHV. Čistě digitální pojistitelé byli založeni v zásadě teprve v roce 2015. K tzv. předjezdcům patřila např. společnost Deutsche Familienversicherung (DFV) a zdravotní pojistitel Ottonova.


Mohlo by vás zajímat: Nárazové testy automobilů: Jak to probíhá?


Kapitál investovaný do německých InsurTech

Rizikový kapitál investovaný do InsurTech naznačuje jejich budoucí rozvoj a je také informací pro další investory, kteří hledají oblast výhodného investování. Schmirmer uvádí, že podat přehled o investovaném kapitálu je komplikované, a to z důvodu nízké transparentnosti a pak také z důvodu velice rychlých změn na trhu. Přesto se pokusil na základě příslušných tiskových sdělení a údajů jedné databanky o odhad, který je prezentován níže.

Rizikový kapitál investovaný do německých InsurTech v roce 2018 (mil. USD – odhad)

Z tohoto přehledu jasně vyplývá, že většina rizikových investic v roce 2018 směřovala k digitálním pojistitelům. Ukazuje se, že se jim v zásadě daří získávat licence od BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Spolkový ústav pro dohled nad finančními službami).


Mohlo by vás zajímat: GDV: Vzorové pojistné podmínky pro kybernetické pojištění


Kooperace vybraných pojistitelů a zajistitelů (nejen německých) s InsurTech

Allianz

Allianz vykazuje jako kooperační partnery např. společnosti JD.com, Visa a Panasonic a má kapitálovou účast v Simplesurance, Lemonade a N26.  Investice do IT činí ročně cca 3,5 mld. EUR. V roce 2018 bylo zřejmě investováno jen do digitalizace 840 mil. EUR, mezi jiným do vybudování evropského přímého pojistitele Allianz Direct.

AXA

AXA disponuje podle Schirmera dosud nejslibnější strategií v oblasti InsurTech ze všech pojišťoven, které banka (tj. Landesbank Baden-Württemberg - LBBW), v níž Schirmer působí, analyzovala. Pro to mluví prominentní kooperační partneři (např. Alibaba, Ebay, Facebook a Uber), podpora InsurTech (např. Digital Lab a Inkubator), ale i kapitálové účasti (např. Policy Genius a Limelight). 


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Galavečery je třeba oživit


Generali

Tento koncern kooperuje se společnostmi Nest Labs/Google a Devolo (zabezpečení domu / domácnosti). V poslední době zaujala pozornost např. spolupráce této skupiny se společnostmi Etherics und Shift Cryptosecurity (pojištění kryptoměn) a Skin Vision (prevence rakoviny kůže). V Indii zavedla hlášení škodných událostí přes WhatsApp.

Hannover Re

Jako zajistitel není Hannover Re pod tak velkým tlakem digitalizace jako pojistitelé. Vedle  mnoha vlastních vývojových výsledků, jako je např. ReFlex (zkoumání rizika na místě prodeje), existuje relativně málo kooperací s InsurTech. Z několika kapitálových účastí lze zmínit např. Sureify (nástroje pro zapojení klienta/vtáhnutí klienta do hry), Perseus (kybernetická ochrana) a Qinematic (skenovací software).


Mohlo by vás zajímat: Česká pojišťovna má nové vedení! Generálním ředitelem bude Roman Juráš


Munich Re 

Tato zajišťovna má podle LBBW nejšířeji diversifikované aktivity v oblasti InsurTech. Skupina vlastní např. online pojistitele Nexible a specializovanou společnost na internet věcí (IoT) Relayr. Kooperuje např. s InsurTech Getsafe, One, Slice a Trov, popřípadě s firmou Bosch (senzorika),  Dt. Telekom (zabezpečení domů), Precisionhawk (drony), KuKa a MHP.

Swiss Re

Podle názoru LBBW se Swiss Re nachází někde mezi Hannover Re a Munich Re, pokud jde o aktivity v oblasti InsurTech. Existují např. kapitálové účasti na společnostech CarlQ (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – závislé na používání), Tyche (učící se stroje – pojištění živností) a Vouch [pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - tzv. P2P (Peer-To-Peer)]. Pokud jde o kooperaci, je zmiňována především společnost SAP.


[1] Likvidace bagatelních (méně významných/malých) škod znamená pro pojistitele neúměrné náklady; také z tohoto důvodu je často zavedena spoluúčast.

Zdroj: Versicherungswirtschaft 3/2019

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články