Ve Švýcarsku se urputně diskutuje o změnách zákona o pojistné smlouvě


			Ve Švýcarsku se urputně diskutuje o změnách zákona o pojistné smlouvě
13.6.2019 Zahraničí

Na německém portálu Versicherungswirtschaftheute byl zveřejněn článek o připravovaných změnách švýcarského zákona o pojistné smlouvě. Je jasné, že změny zákona o pojistné smlouvě na tak vyspělém pojistném trhu, jakým je bezesporu švýcarský trh, mohou zajímat regulátora i pojistitele v jiných zemích, včetně České republiky.

Ve Švýcarsku mají být skutečně provedeny změny zákona o pojistné smlouvě. Některé návrhy změn vzbudily ve veřejnosti rozruch a vyvolaly diskuzi. Důvod vysvětlil ředitel Svazu švýcarských pojišťoven Thomas Helbling. Ve veřejnosti je prý kritizována zejména ta navrhovaná úprava, která by pojistitelům s náležitým právem výpovědi, popřípadě s právem výpovědi v případě pojistné události, umožňovala starším pojištěným osobám vypovědět doplňková pojištění. 

Helbling veřejnost uklidňuje tím, že členské pojišťovny takto nyní nepostupují a ani v budoucnu tak nebudou postupovat. Dodal, že odedávna pojistitelé provozující soukromé zdravotní pojištění se ve svých všeobecných pojistných podmínkách vzdávají práva řádné výpovědi, stejně jako výpovědi v případě pojistné události. Tito pojistitelé jsou kromě společností poskytujících zaměstnaneckou péči jediným oborem v rámci pojišťovnictví, který musí předkládat svoje všeobecné pojistné podmínky ke schválení orgánu dohledu.


Mohlo by vás zajímat: Martin Podávka: Životní pojištění včera, dnes a zítra


V návrhu zákona o pojistné smlouvě se předpokládá, že pojistitelé budou smět v budoucnu z vlastního popudu upravit všeobecné pojistné podmínky. Také zde podává Helbling vysvětlení. Podle něho jsou ustanovení o revizi (přizpůsobení) důležitá a již nyní jsou zahrnuta do mnohých všeobecných pojistných podmínek. Měla by pojistitelům umožnit rychlou reakci na nová rizika nebo technologický vývoj. Právo pojistitelů na revizi (přizpůsobení) prý zabraňuje zbytečným a časově i nákladově náročným výpovědím. Podle Helblinga nejsou ze strany klientů vůči jasně definovaným a správně aplikovaným ustanovením, která znamenají změnu všeobecných pojistných podmínek, žádné připomínky. 

Jeden odstavec z návrhu zákona by ale Helbling nechal vypustit, a to Čl. 35 E. V příslušných ustanoveních zákonodárce totiž zamýšlí zakotvit takové revize smluv přímo do zákona, tedy již neumožňovat jejich nastavení ve všeobecných pojistných podmínkách. Existují prý oprávněné obavy, že podle tohoto nového článku zákona by byla možná i ta přizpůsobení, která nejsou podle platného práva přípustná. Za vypuštění se vyslovila již jedna politická strana a úřad ombudsmana. Argumentuje se tím, že vypuštění by nadále umožňovalo využívat dosavadní judikaturu a právní praxi a vyhovělo by se tím rovněž obavám pojištěných. 


Mohlo by vás zajímat: Allianz má spadeno na kybernetická rizika. Jaká je její nová strategie?


Diskuze ve Švýcarsku názorně ukazuje, jak je obtížné a náročné provést změny v existujících zákonech, zvláště v zákoně o pojistné smlouvě. Dále se ukazuje, že nedůvěra ochránců spotřebitelů, veřejnosti a politiků vůči pojišťovnictví je (ve Švýcarsku) značná. Mnohé zainteresované osoby se domnívají, že sektor pojišťovnictví chce některé právní úpravy využít ve svůj prospěch. Skepsi veřejnosti je nutno překonávat mimo jiné ofenzivní a srozumitelnou komunikační politikou.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články