Jaké jsou hlavní příčiny smrti v Rakousku?


			Jaké jsou hlavní příčiny smrti v Rakousku?
30.8.2019 Zahraničí

V roce 2018 zemřelo v Rakousku podle Statistik Austria celkem 83 975 osob. Z toho bylo 51 % žen a 49 % mužů. Vzhledem ke stále prodlužujícímu se věku dožití umírají naši jižní sousedé častěji na choroby spojené se stářím.

Dvě nejčastější příčiny skonu byly loni onemocnění oběhového systému a srdce (38,9 %) a rakovina (24,5 %). Na ně připadly tedy dvě třetiny všech úmrtí. Dalšími významnými příčinami byly choroby dýchacího ústrojí (6,6 %), úrazy a otravy (5,3 %) a choroby zažívacího ústrojí (3,3 %).

Úmrtnost mužů vyšší

Mezi zemřelými bylo loni 40 851 mužů a 43 124 žen. I když v absolutních číslech skonalo více žen, při zohlednění rostoucího počtu starších lidí byla míra úmrtnosti vyšší u mužů než u žen (muži: 1,180,7 úmrtí na 100.000 obyvatel stejného pohlaví, zatímco u žen to bylo 795,3 úmrtí). Vyšší absolutní počet žen je dán vyšším zastoupením tohoto pohlaví mezi staršími ročníky populace v Rakousku.


Mohlo by vás zajímat: Pětinový nárůst srážek na železničních přejezdech. Jak řešit krizové situace?


Nejčastější příčiny skonu ve stáří

Více než polovina úmrtí v roce 2018 (55,4 %) připadá na věk vyšší než 80 let. V této věkové skupině byla příčinou skonu nemoc oběhového systému. Každý sedmý případ (14,8 %) byl způsoben rakovinou. S velkým odstupem následovala onemocnění dýchacího ústrojí, psychické choroby a nemoci zažívacího ústrojí nebo poruchy látkové výměny. Při pádech umřelo loni asi 1 % osob ve věku nad 80 let.

Mladiství a dospělí do 40 let trpí rakovinou

U mladistvých a dospělých mezi 10. a 40 rokem života (celkem 1,5 % úmrtí v Rakousku) dominují jako příčiny smrti rakovina, sebevražda a nehody/úrazy. V roce 2018 došlo k 74 případům smrti dětí ve věku 1 až 10 let (0,1 %). Vedle rakoviny je usmrtily hlavně vrozené vady. U kojenců (231 úmrtí neboli 0,3 % v roce 2018) byly nejčastějšími příčinami skonu komplikace při porodu a vrozené vady.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články