Němečtí pojistitelé se obávají kvůli pandemii o svou image


			Němečtí pojistitelé se obávají kvůli pandemii o svou image
13.11.2020 Zahraničí

Přibližně půl roku po vypuknutí globální pandemie vypadá situace pro německé pojišťovnictví podstatně pozitivněji než předtím. Nicméně jde o úhel pohledu – jak se říká, sklenice je plná jen napůl. Obchod běží, digitalizace se prosazuje, ale image odvětví dělá pojistitelům vrásky.

Podíl pojišťoven, které vidí v koronavirové krizi šance, činí nyní už 90 %. Na jaře bylo takto přesvědčených 62 %. To je základní rozdíl v postojích „dříve a nyní“ vyplývající z aktuální ankety realizované auditorskou a poradenskou společností EY ve spolupráci se společností V.E.R.S. Leipzig GmbH. Také očekávání týkající se náběhu nového obchodu jsou lepší než před pár měsíci: 14 % dotázaných už vychází z předpokladu, že obor pojištění celkově mírně poroste. V předchozí vlně studie se takto optimisticky vyjádřil jeden jediný respondent mezi pojišťovnami. U 12 z 30 oslovených se nový obchod vyvíjel už od vypuknutí krize pozitivně.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká je úspěšnost odborných zkoušek za 3Q 2020?


Přes 60 % pojistitelů očekává rostoucí poptávku po pojištění přerušení provozu a pro případ výpadku akcí počínaje přelomem roku 2020 a 2021. 59 % respondentů už nyní vidí větší zájem o smlouvy v oblasti připojištění zdraví. „Pod čarou“ počítají německé pojišťovny s plusovými přírůstky u pojištění právní ochrany, pojištění storna cesty, u rizikového životního pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti.

Pětina očekává propouštění

Stejně jako na jaře počítá 20 % podniků s tím, že v nadcházejících 2 letech dojde spíše ke snížení stavu personálu. Ovšem na druhou stranu rovněž 35 % dotázaných zcela vylučuje propouštění – to si netroufl prohlásit na jaře ani jediný respondent. S růstem pojistného počítá 12 % oslovených, zatímco na jaře bylo zastánců tohoto trendu ještě 21 %.

„Po počáteční nejistotě si odvětví pojišťovnictví mezitím na změny způsobené pandemií dobře zvyklo a přenastavilo se. Nejen to: jako každá krize i covid-19 přinesl současně také šance. Je zcela zřejmé, že nezbytná transformace směrem k digitalizaci a proměně obchodních modelů je možné a potřebné provést v pojišťovacích společnostech důsledněji. V budoucnu se prosadí jen takové firmy, které budou umět ta nejlepší digitální řešení ve všech oborech své činnosti,“ prohlásil Thomas Korte, řídící partner a šéf sekce pojišťovnictví ve společnosti EY Německo.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


COVID-19 jako urychlovač

Podle poslední vlna studie vidí všichni pojistitelé zřetelný digitalizační posun, jenž byl vyvolán zkušenostmi během pandemie. Celých 93 % respondentů vidí příležitosti v pružnějším nastavení obchodních modelů a 60 % očekává modernější odbyt. „Rychlá a lepší péče o zákazníky přes přímé obchodní modely může pomoci zlepšit image pojišťoven,“ soudí Prof. Fred Wagner, člen vrcholového vedení Institutu pro pojišťovací vědy na Univerzitě Lipsko.

Jenže i nadále 20 z 30 oslovených pojišťoven se obává, že koronavirová krize bude mít negativní vliv na image pojištění. Fred Wagner to vidí jinak: „Právě nyní v době krize mají pojišťovny šanci ukázat se jako partner na straně klientů a vylepšit pozici svých společností – a to bude dlouhodobě působit pozitivně na jejich image. Naopak rušivé a negativní jsou dosavadní spory a diskuse o krytí z pojištění proti přerušení provozu.“

Více než polovina respondentů (54 %) vyplatila mimořádná plnění nad rámec smluv za vzniklé škody. Zároveň pojišťovny přispívaly sbírkami na zdravotnická zařízení a pomocné fondy. 42 % dotázaných podporovala místní zařízení v krizi. Ve vztahu k image podle 93 % respondentů pomáhá pohotové nastavení pružné komunikace se zákazníkem, podle 74 % upevní pověst pojišťoven jejich snaha v podobě mimořádných pojistných plnění.


Mohlo by vás zajímat: Výroční zprava ČAP: Předepsané pojistné členů dosáhlo 137 mld. Kč


Tlak na pojišťovny trvá

Bezmála všichni (97 %) stále vidí další výzvy: zejména v oblasti nového obchodu (87 %) a správy kapitálových rezerv (83 %). I tak ale podíl oproti jarní vlně ankety výrazně poklesl. Naopak posílily starosti pojišťoven ve sféře informační techniky a organizace provozu.Podle názoru oslovených poroste u mnoha pojišťovacích produktů škodní kvóta, zejména u přerušení provozu, výpadku akce nebo storna cesty. Navíc se u více než poloviny podniků (54 %) vyvíjí negativně výnos z kapitálových rezerv.

K čemu to povede? „Dlouhodobě budeme svědky růstu počtu transakcí a spojení mezi pojišťovnami na trhu,“ očekává Thomas Korte ze společnosti EY, kde se zabývá i strategiemi pojišťoven v Německu a v Evropě. „Protože koronavirová krize nutí podniky, aby přezkoumaly celé své portfolio a zaváděly nové obchodní modely. Z toho mohou vznikat nároky, které některé pojišťovny nebudou případně schopny samy zvládat. A tam vznikne prostor pro investory k atraktivním akvizičním a integračním příležitostem.“

Pro účely studie oslovily EY a V.E.R.S. Leipzig GmbH v září 30 zástupců představenstev nebo jiných vrcholných manažerů z pojišťoven v Německu a v Rakousku. Ti už odpovídali také na přelomu března a dubna 2020.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články