Pojištění 2029: Vyhlídky a příležitosti z pohledu Allianz SE


			Pojištění 2029: Vyhlídky a příležitosti z pohledu Allianz SE
25.6.2019 Zahraničí

Na webu Allianz SE byl v květnu 2019 zveřejněn koncepční materiál, který se zabývá v relativně stručné podobě tím, jak by mohlo vypadat pojišťovnictví v roce 2029, tedy za 10 let. Jsou v něm vymezeny klíčové problémy rozvoje a formulovány vyhlídky i příležitosti.

Podle Allianz bude klíčem v budoucím rozvoji pojišťovacího průmyslu prevence rizik, nikoli řízení rizik. Allianz také poukazuje na „tektonické“ změny v pojišťovnictví, jež způsobují nové technologie. Jde o posun k umělé inteligenci, autonomnímu řízení vozidel, internetu věcí, digitalizaci. Pojistitelé jsou vystaveni tlaku a mají jen dvě možnosti výběru – buď inovovat, nebo trh opustit.

Pokud jde o prevenci rizik, tak učící se a přemýšlející stroje a technologie spojené s umělou inteligencí poskytují čím dál lepší a přesnější analytické údaje k předvídání rizik. Také klienti přejímají v rostoucí míře technologie, které se zaměřují na prevenci nehod. Mezi ně patří například přístroj, který upozorní na abnormálně vysoký krevní tlak, systém (software) v automobilu varující před mrtvým úhlem, inteligentní domov, který upozorní majitele na nebezpečí požáru. Takové systémy přinesou snížení počtu pojistných událostí. Špatnou zprávou podle Allianz ovšem je, že může vzrůst výše škody na jednu pojistnou událost, a to z důvodu vzájemné propojenosti příslušných systémů.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Galavečery je třeba oživit


Technologie je ve skutečnosti dvojsečná zbraň. Na jedné straně usnadňuje predikci a prevenci rizik, ale na druhé straně přináší nové hrozby, jako jsou kybernetické útoky. Podle Allianz kybernetické riziko vyvolává v roce 2019, a bude vyvolávat i v následujících letech, největší obavy u podnikatelů. Ohroženi však nejsou jen oni. Rovněž individuální klienti mohou v důsledku hackerských útoků hodně ztratit, a to peníze, citlivá data a dokonce i identitu. V tomto směru se pojistitelům nabízí příležitost konstruovat pojistné produkty kybernetického pojištění jak pro korporace, tak pro retailové zákazníky.

S novými příležitostmi se na trhu objeví více hráčů a nabídek. Konkurence na pojistném trhu vzroste. Někteří konkurenti mohou být dokonce externí, tedy nikoli z pojišťovnictví, počínaje technologickými giganty z Číny a konče americkými startupy. Mnozí existující pojistitelé, včetně Allianz, již zahájili určitou spolupráci s některými „nováčky“. Případné „narušení“ je ovšem pravděpodobnější v distribučním modelu než v produktové oblasti.  


Mohlo by vás zajímat: Česká pojišťovna má nové vedení! Generálním ředitelem bude Roman Juráš


Je jasné, že zákazník bude hledat v celém procesu – od digitálního nákupu až po zjednodušenou likvidaci škod – rychlejší, snadnější a nekomplikovanou zkušenost. Moderní zákazník očekává proces založený na jednom kliknutí s personalizovanou zkušeností na platformě, kde může nejen koupit pojištění, ale obdržet i s tím spojené služby. 

Pojišťovnictví zaujme v příštích letech také více zákazníků. Digitální platformy nabízejí šanci rozšířit zákaznickou základnu, zvláště pak na pojistných trzích nově se rozvíjejících zemí (emerging markets). Potenciál je zde obrovský. Zvýšení celkové pojištěnosti o jeden procentní bod by zvedlo pojistné v nově se rozvíjejících zemích o 250 mld. EUR.

V nadcházející dekádě by podle Allianz mělo globální pojistné růst v průměru okolo 5 % ročně. Pro srovnání lze uvést, že v roce 2018 se zvýšilo o 3,3 %. Nicméně toto vcelku uspokojivé tempo růstu by podle předpokladů mělo zůstat pod tempem růstu globálního výstupu (output – HDP), který by mohl dosahovat cca 5,6 % ročně. To naznačuje, že existující globální mezera v pojistné ochraně odolá, i když se poněkud zúží.  


Mohlo by vás zajímat: GDV: Vzorové pojistné podmínky pro kybernetické pojištění


Tempo růstu pojistného životního a neživotního pojištění by mohlo v nově se rozvíjejících zemích činit ročně 10,5 % a ve vyspělých zemích 3,2 %. Nejvyšší přírůstek pojistného je očekáván v Asii, vyjma Japonska. V příští dekádě by se mohlo celkové pojistné v Asii zvyšovat ročně o 9,4 %, přičemž u životního pojištění se předpokládá nárůst o 9,8 % a u neživotního pojištění o 8,5 %. Motorem růstu má být samozřejmě Čína.

USA zůstanou do roku 2029 největším národním pojistným trhem, ale Čína se jim výrazně přiblíží. Bude významně ovlivňovat světové pojišťovnictví, neboť roční růst pojistného v Číně by mohl představovat 11 %. Odhaduje se, že americký pojistný trh by mohl růst ročně o 2,6 %. Tím pádem by se podíl Číny na globálním pojistném trhu mohl do roku 2029 zdvojnásobit a přesáhnout 20 %. Navíc, jedna třetina „nového“ pojistného, jež by mělo být ve světě vyprodukováno od roku 2019 do roku 2029, bude předepsána v Číně. Globální pojistné by podle odhadu mohlo v roce 2029 činit 6,326 bilionů EUR.

Zdroj: Allianz SE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články