Rakousko: Udržitelnost finančních produktů zahalena tajemstvím


			Rakousko: Udržitelnost finančních produktů zahalena tajemstvím
23.12.2021 Zahraničí

Pouze asi 4 z 10 Rakušanů už někdy slyšeli o udržitelných finančních produktech. Ukázala to nová anketa. Podle ní více než 2/3 míní, že udržitelné nástroje jsou přinejmenším tak bezpečné jako ty „tradiční“. Polovina oslovených spojuje udržitelné produkty se zhodnocením, jež nezaostává za běžnými produkty na trhu. A v otázce důvěry v pojišťovny a banky je ještě v bodu udržitelnosti prostor.

Udržitelnost je tématem ve veřejném prostoru už nějakou dobu. Co se týče finančních záležitostí, ukazuje se ovšem, že rakouské populaci ještě v tomto ohledu chybí docela základní povědomí. V polovině listopadu byly zveřejněny závěry studie realizované ústavem pro výzkum veřejného mínění Gallup pro Rakouský svaz spořitelen (Der Österreichische Sparkassenverband). Ten proběhl letos v červenci na reprezentativním vzorku 1 000 osob aktivních na internetu ve věku od 16 let. Na otázku, zda respondenti už slyšeli o udržitelných finančních produktech, popřípadě investicích („Sustainable Finance“ a „Green Finance“), odpovědělo jen 39 % z nich „ano“, 50 % „ne“ a 11 % uvedlo „nevím“.


Mohlo by vás zajímat: Švýcarsko: Největší obavy jsou z polarizace společnosti


ESG – co znamenají ta písmenka a jaké mají priority?

Klasicky se rozlišují 3 kategorie udržitelnosti: životní prostředí (ekologie), sociální oblast a vedení firem – z toho je složená také zkratka ESG: Environment/Social/Governance. Které kategorie by měly mít u udržitelných finančních produktů prioritu z pohledu dotázaných a jaké investice jsou nejdůležitější? Podle hodnocení respondentů je v popředí jako nejvýznamnější se 47 % ekologie, ochrana životního prostředí a klimatu, využití alternativních zdrojů energie, odklon od fosilních paliv a čistá voda. 30 % oslovených kladlo na první místo etické chování firem, jako je boj s korupcí, proti dětské práci, nepodílení se na výrobě zbraní apod. A konečně pro 23 % respondentů byly naprostou prioritou sociální otázky, jako rovné zacházení a rovnost v platech nebo dobré pracovní podmínky.

„Zajímavé je, jak se s otázkami dotázaní vypořádali z hlediska věkových skupin, vzdělání a pohlaví: podle těchto kritérií bylo zastoupení rovnoměrně rozděleno,“ vyzdvihli zástupci Svazu závěry. Výjimku tvořil případ, kdy s vyšším vzděláním má téma životního prostředí a klimatu u oslovených tu nejvyšší prioritu (53 %), zatímco u osob s nižším vzděláním je zastoupení takto přesvědčených jen 44 %.


Mohlo by vás zajímat: Petr Král: Nehraje se o nic menšího, než je důvěra lidí v cenovou stabilitu


ESG versus finanční produkty

Jak hodnotí respondenti ve studii finanční produkty zaměřené na ESG ve srovnání s těmi konformními? 57 % z nich míní, že ESG finance jsou stejně bezpečné jako ty běžné, ale 13 % je považuje dokonce za „jistější“. Desetina dotázaných naopak sdělila, že podle nich jsou méně bezpečné, pětina neví. S ohledem na výnos hodnotí 4 z 10 oslovených ESG produkty na stejné úrovni jako obvyklé finanční nástroje, 11 % připisuje ESG vyšší výnosnost, 28 % naproti tomu nižší výnosy, a pětina neví (21 %).

Respondenti rovněž dostali otázku, jaké faktory by podle nich mohly zvýšit atraktivitu ESG spoření a investic. Podle sdělení zástupců svazu by Rakušané uvítali vyšší výnos než u běžných produktů (54 %) před aspektem, že by „dělali něco dobrého pro svět“ (48 %). Na třetím místě bylo přání více informací o účincích udržitelných finančních produktů na ochranu klimatu a sociální rovnost (45 %).


Mohlo by vás zajímat: PwC: Globální tempo dekarbonizace musí pětinásobně zrychlit


Dotazování se týkalo i toho, do jaké míry oslovený vzorek důvěřuje různým aktérům v této sféře, pokud se jedná o udržitelné finanční nástroje. Velmi vysokou důvěru vykazuje jen málo respondentů: 12 % ve vztahu k bankám, 5 % ve vztahu k pojišťovnám. Dalších 46, respektive 40 % těmto institucím „spíše důvěřuje“. U pojišťoven 36 % dotázaných „spíše nedůvěřuje“ udržitelnosti produktů, a dalších 16 % „vůbec nedůvěřuje“. Je tedy zřejmé, že stupeň důvěry v udržitelné produkty je v Rakousku vyšší u bank než u pojišťoven.

To ale je ještě velmi dobrý výsledek v porovnání s důvěrou v technologické instituce typu Google nebo Facebook: tady je většina skeptická a pouze pětina respondentů vykazuje „vysokou důvěru“ nebo „spíše důvěru“. Naopak 74 % dotázaných jim „spíše nedůvěřuje“ nebo „vůbec nedůvěřuje“.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články