Správný trend. Propojištěnost v Německu stoupá


			Správný trend. Propojištěnost v Německu stoupá

Zhruba 40 % vlastníků domů ve Spolkové republice Německo (SRN) bylo v roce 2016 pojištěno pro případ škod způsobených povodní a dalšími živelními riziky. To je o 3 % více než v roce 2015 a dvojnásobek proti počtu pojištěných domů před 15 lety.

To znamená, že v roce 2016 se v SRN zvýšila v daném pojistném segmentu propojištěnost. Pojistná ochrana proti povodním a záplavám vyvolaným silnými dešťovými srážkami se pohybuje dokonce kolem 43 %. K tomuto nárůstu propojištěnosti přispělo také to, že se rozšířil počet pojišťovacích podniků, jež nabízejí vlastní pojištění proti „zatopení“.

GDV zdůrazňuje, že vzestup příslušné propojištěnosti byl ovlivněn rovněž větší citlivostí obyvatelstva na rostoucí nebezpečí plynoucí ze silného deště. Nesporně zapůsobily i informační kampaně realizované v mnohých spolkových zemích. Například v devíti spolkových zemích informovaly zemské vlády s podporou německých pojistitelů občany o rizicích z titulu živelních nebezpečí.


Mohlo by vás zajímat: Čína má problém. Velký počet obětí dopravních nehod


Byla prezentována i vhodná ochrana a doporučována nezbytná pojištění. První informační kampaň byla realizována v roce 2009 v Bavorsku. Od té doby se propojištěnost v této spolkové zemi zvýšila z 15 % na 30 %. V roce 2012 rozvinulo danou kampaň Dolní Sasko, Sasko a Sasko-Anhaltsko. I v těchto spolkových zemích se pak zvýšila propojištěnost, a to v průměru o 5 %.   

Přes tyto potěšitelné výsledky je v SRN stále ještě necelých 11 milionů ze zhruba 17,5 mil. obytných budov pojištěno neuspokojivě. Mnoho vlastníků domů stále podceňuje nebezpečí, že by se mohli stát obětmi povodní nebo záplav. 90 % z nich však uznává obecnou potřebu rozsáhlého pojištění pro případ přírodních nebezpečí.


Mohlo by vás zajímat: Průzkum PČS: Vliv vážných životních situací na stabilitu rodiny


GDV upozorňuje, že nestačí mít sjednáno pojištění obytné budovy, protože v SRN obvykle zahrnuje pojistnou ochranu jen pro případ vichřice a krupobití. Teprve sjednáním pojištění pro případ živelních rizik je pojistná ochrana pro dům kompletní.

Přívalové srážky a bleskové záplavy se mohou udát kdykoli a kdekoli. Totální ztráta majetku by mohla ohrozit existenci většiny občanů. Proto je důležité sjednat pojištění, jehož nabídka je široká. Bavorsko jako první spolková země oznámilo, že od července 2019 nebude již vyplácet žádnou státní podporu na nepojištěné oběti povodní a záplav, pokud byl daný dům pojistitelný.

Zdroj: GDV

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články