Život podle svého… Pro ženy v Rakousku často nedosažitelný sen


			Život podle svého… Pro ženy v Rakousku často nedosažitelný sen
28.12.2021 Zahraničí

Ženy v sousedním Rakousku si mnohem častěji myslí, že mají k dispozici příliš málo peněz na to, aby si samy určily, jak budou žít. Podstatně pesimističtěji hledí také na vlastní situaci ve stáří. Dobré finanční vědomosti mohou významně přispět k tomu, aby se cítily sebevědoměji a více dbaly na sebeurčení. Ale i mnohé podnikatelky by potřebovaly lepší finanční vzdělání.

Výzkumná agentura Bilendi provedla na zakázku pro společnost Swiss Life Select GmbH v červnu a v červenci 2021 studii na vzorku 1 000 rakouských obyvatel ve věku 18 až 79 let. Ta se zabývala otázkami, do jaké míry se cítí být hybateli vlastního života, zda ho žijí podle svých představ a nezávisle. Dále se rozebíralo, co je pro sebeurčení relevantní a jak ho vidí u sebe v budoucnu. Výsledky z ankety jsou nyní shrnuty ve zprávě Swiss Life Barometr sebeurčení. Významný aspekt v ní se týká rakouských žen, jejich financí a jejich možností zabezpečit se včas na penzi. Sebedůvěra za poslední rok oslabila. Ve studii odpovědělo 62 % účastníků, že vedou život podle svých představ (2020: 64 %). Necelá polovina respondentů (46 %) vidí svoji finanční situaci pro okamžik odchodu do penze jako pozitivní (loni ještě 65 %).


Mohlo by vás zajímat: Názor: Dokud očkování není povinné, je třeba mluvit o diskriminaci neočkovaných


Ženy jsou výrazně pesimističtější

Zatímco 52 % respondentek se obává, že nemají dostatek peněz pro nezávislý život podle svých představ, u mužů je tento podíl „jen“ 44 %. U osob zaměstnaných jen na dílčí úvazek je tato starost ještě vyšší: jen 36 % domácností z této skupiny je podle dotázaných dobře finančně zajištěna. Oslovení pracující na plný úvazek považují svoji domácnost za finančně zabezpečenou ze 40 %. Velké strachování je spojeno s pohledem do budoucna. Jen méně než třetina že (31 %) si myslí, že jejich včasné finanční zabezpečení jim umožní ve stáří sebeurčení (u mužů je to podíl 36 %). Jen 3 z 10 žen míní, že jejich penzijní období je už dobře naplánováno (u mužů 39 %).

Podíl 38 % žen, ale jen 27 % mužů počítá s tím, že v okamžiku odchodu do důchodu na tom budou finančně hůře než dnes. Mezi osobami s dnešním dílčím pracovním úvazkem věří jen o něco více než čtvrtina (27 %), že jim umožní státní a soukromé finanční zabezpečení život podle jejich představ. Společnost Swiss Life zdůrazňuje, že významně přispět k nezávislému životu podle svého může finanční vzdělávání. Bezmála ¾ (73 %) z těch, kdo označují své finanční vědomosti jako vysoké, cítí, že žijí život podle svých představ, zatímco ti, kdo připouští nízkou úroveň finančních znalostí, určují svůj život „jen“ v 59 %.


Mohlo by vás zajímat: Mnichovská zajišťovna očekává vyšší ceny zajištění pro Evropu


I podnikatelky mají mezery

Síť „Žena v ekonomice“ v rámci Hospodářské komory Vídeň se rovněž zabývala finanční situací žen. Uspořádala anketu na téma finančních kompetencí mezi 265 podnikatelkami. A v ní se projevila další potřeba finančního vzdělávání, jak organizace sdělila ve své tiskové zprávě. Protože bezmála polovina dotázaných sdělila, že se dostatečně nevyzná ve finančních investicích a vkladech, popřípadě si není jistá. Více než třetina respondentek se dosud nesetkala v praxi s akciemi, fondy nebo půjčkami: bezmála stejný podíl je tak v těchto tématech nejistý. Naopak, jen 19 % oslovených podnikatelek vyslovila základní nezájem o tato témata.


Mohlo by vás zajímat: Šichtařová a Vavruša: Neočkovaní bez přístupu do zdravotnictví


Znalosti znamenají nezávislost

Podle ankety více než třetina respondentek-podnikatelek (34 %) peníze neinvestuje; stejný podíl disponuje spořícím účtem nebo stavebním spořením. Mezi těmi podnikatelkami, jež své prostředky skutečně investují, vkládají 2 z 5 peníze do akcií, dluhopisů a fondů, každá pátá do nemovitostí. „Čím více vědomostí o financích, tím vyšší stupeň nezávislosti,“ zdůrazňuje zemská předsedkyně společenství Žena v ekonomice ve Vídni Margarete Kriz-Zwittkovits. Podle ní je třeba povzbuzovat členky této sítě, aby se zabývaly tématy spoření a investic více.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články