Výzvy pro dohled nad pojišťovnictvím. Co nastane po konci pandemie?


			Výzvy pro dohled nad pojišťovnictvím. Co nastane po konci pandemie?

IAIS (International Association of Insurance Supervisors) zveřejnila v souvislosti s dopady pandemie na ekonomiku a pojišťovnictví zprávu, kterou vypracovala v součinnosti s Institutem pro finanční stabilitu (Financial Stability Institute – FSI) Banky pro mezinárodní platby (Bank for International Settlements – BIS) a která se týká fungování dohledu nad pojišťovnictvím po pandemické krizi.

V úvodu zprávy se upozorňuje, že je založena hlavně na dotazování. V období listopad 2020–leden 2021 byly provedeny rozhovory s vrcholnými odborníky z 9 orgánů dohledu nad pojišťovnictvím, a to z různých oblastí světa. Záměrem bylo zjistit zkušenosti a problémy těchto orgánů dohledu, protože byly nuceny se adaptovat na stále prodlužovanou práci na dálku během pandemie COVID-19. Na základě poučení získaného v průběhu této bezprecedentní globální krize jsou ve zprávě zdůrazněny i některé klíčové úvahy za účelem pomoci orgánům dohledu v jejich neustávajícím úsilí přizpůsobit se novému normálu digitalizace, jež byla urychlena pandemií, a rovněž v zajištění zvýšené úrovně připravenosti na podobné tak rozsáhlé narušení ekonomiky někdy v budoucnu.  


Mohlo by vás zajímat: Zablokování Suezu: Egypt požaduje náhradu škody ve výši přes 900 milionů $


Hlavní výstupy zprávy IAIS/FSI

  • poučení z krize COVID-19 budou mít zásadní význam pro větší odolnost dohledu nad pojišťovnictvím v budoucnu. Efektivnější a agilní dohledové procesy podpořené odolnou digitální infrastrukturou a užším spojením s pojistiteli a regulatorními orgány budou rozhodující při pomoci orgánům dohledu vyrovnat se v budoucnu s neočekávanými narušeními jejich činnosti,
  • dohled nad pojišťovnictvím v novém normálu bude redefinovat demarkační čáru mezi dohledem na místě a dohledem na dálku. Prvky vzdáleného dohledu se stanou pilířem, který by měl v budoucnu umožnit účinnější a efektivnější dohled. Nicméně vzdálený dohled (či dohled na dálku) nemůže zcela nahradit dohled na místě, obzvláště při posuzování aspektů týkajících se chování pojistitelů,
  • vhodné struktury podpory k zajištění pokračujícího dobrého zdraví a životních podmínek týmů orgánů dohledu budou mít stěžejní význam pro udržení účinného dohledu při prodloužení práce na dálku,
  • pandemie urychlila digitalizaci jak v oblasti postupů a procesů v dohledu nad pojišťovnictvím, tak v oblasti hodnotového řetězce u podnikatelské činnosti v pojišťovnictví. Jelikož tempo a rozsah digitální transformace se nadále zvyšuje, tak musejí být odpovídajícím způsobem řízena kybernetická rizika, a tak ochráněny pojištěné osoby,
  • orgány dohledu budou muset v budoucnu aplikovat komplexnější přístup k investicím do technologií. Přijetí nových technologií orgány dohledu bude muset být doplněno programy odborného vzdělávání, které vybaví zaměstnance orgánů dohledu soubory nových digitálních dovedností, jež jsou nezbytné k adaptaci dohledu na nový normál.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články