Jiřina Nepalová: Po hektickém zavádění regulací by mělo nastat zklidnění trhu


			Jiřina Nepalová: Po hektickém zavádění regulací by mělo nastat zklidnění trhu
24.2.2020 Pojistný trh

Jaký byl průběh uplynulého roku optikou pojistného trhu a jaké budou klíčové momenty roku 2020? V dnešním zamyšlení představí své postřehy Jiřina Nepalová, zakladatelka pojišťovací makléřské společnosti RENOMIA a předsedkyně Asociace českých pojišťovacích makléřů.

Pro RENOMIA Group rok 2019 znamenal ekonomický růst. RENOMIA Group dosáhla 11,5 miliardy korun spravovaného pojistného s cílem být klientům nejlepší službou a trvalým partnerem ve všech tématech pojištění. Z oblasti lidských zdrojů mě těší, kolik dalších chytrých a šikovných lidí k nám míří a vnímají roli pojišťovacího makléře jako skvělou příležitost pro uplatnění a seberealizaci.

Také snad jako všechny firmy se i RENOMIA potýkala se zaváděním nového zákona o distribuci pojištění. V této souvislosti přišlo i zvýšené vysvětlování klientům proč tolik dokumentů.  Do toho kolegové věnují čas na přípravu povinných zkoušek odborné způsobilosti. Ze všech stran je samozřejmě velký tlak na digitalizaci. Jednak je nutné zvýšit efektivitu, zjednodušit procesy, tak aby bylo více času na osobní kontakt s klienty, ale také být moderní firmou prospěšnou klientům, partnerům, která zároveň osloví mladé a talentované lidi.  


Mohlo by vás zajímat: Aleš Žárský: Pojišťovnictvím profukuje svěží vítr změn


Na konci roku jsme rozšířili spolupráci se 4. největším makléřem světa, s rodinou Gallagherových. V tomto spojení se cítíme mnohem jistější a silnější zejména pokud jde o další rozvoj RENOMIA GROUP. Společně vidíme příležitosti k rozvoji jak růstu, tak služeb pro naše klienty a možnosti pro naše zaměstnance. Tímto směrem bude proudit naše energie i v tomto roce 2020.

Pokud bych hovořila o celém trhu, tak pro rok 2020 zmíním jedno společné téma, a to zkoušky odbornosti, které nařizuje zákon o distribuci pojištění. Jejich podoba se zpřísnila spolu s implementací evropské směrnice IDD. V ČR jsou zkoušky oproti jiným zemím EU nastaveny poměrně obsáhle, nejsou to jenom otázky, ale i případové studie. Domnívám se, že bez řádné přípravy je lze složit s malou pravděpodobností. 

Slyším často i kritiku právě na obsáhlost zadání. Chápu různé pohledy a často kritiku na toto téma. Je to věc názoru, ale také přístupu. Velmi by mě však mrzelo, kdyby se celý záměr vzdělávání stal pouze nepříjemnou povinností.


Mohlo by vás zajímat: Miloš Velíšek: Konkurenční mír v autopojištění nikdy nezavládl, a proč taky


Pokud mohu hovořit za členy Asociace pojišťovacích makléřů, tak jedním z našich společných cílů je důsledné dodržování zákonných povinností. Mám opravdu dobrý pocit, že jsem v „partě“ velmi dobrých firem, které se starají poctivě o klienty, to se projevuje například v tom, že nechodí žádné stížnosti, což vypovídá o kvalitě poskytovaných služeb.  

Nebylo by od věci, kdyby na pár let nastalo, „zklidnění“ po hektickém čase zavádění regulatorních směrnic, abychom se mohli s větším klidem věnovat kolegům v našich firmách, klientům a zaměřit se na vzdělávání a rozšiřování služeb pro klienty.

Jiřina Nepalová
Zakladatelka společnosti RENOMIA
Předsedkyně Asociace českých pojišťovacích makléřů

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články