Petra Hielkemová je novou předsedkyní EIOPA


			Petra Hielkemová je novou předsedkyní EIOPA

Novou předsedkyní EIOPA se stala Petra Hielkemová z Nizozemska, a to na období pěti let od 1. září 2021. Nizozemská specialistka nahradila Gabriela Bernardina z Portugalska.

Kdo je Petra Hielkemová?

Petra Hielkemová je nyní ředitelkou pro dohled nad pojišťovnictvím v Nizozemské centrální bance. Zodpovídá tedy za obezřetný dohled nad nizozemským pojišťovacím sektorem. Absolvovala evropská magisterská studia v oblasti práva a ekonomie a získala magisterský titul též v oboru ruská studia. Narodila se v roce 1972. Z jejího životopisu vyplývá, že po ukončení studia působila v praxi jako právní asistentka, překladatelka a konzultantka. Kariéru v dohledu, resp. v Nizozemské centrální bance, zahájila v roce 2007 a postupně zastávala stále náročnější funkce. Zapojila se i do činností pracovních skupin EIOPA a IAIS (Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví).


Mohlo by vás zajímat: Miroslav Škvára ke zkouškám: Přechodné období skončilo. Co bude dál?


Koho Petra Hielkemová nahradila?

Po dvou úspěšných funkčních obdobích v celkové délce 10 let skončil v březnu 2021 ve funkci předsedy EIOPA Gabriel Bernardino z Portugalska. Od odchodu Bernardina do nástupu nové předsedkyně EIOPA je pověřen zastupováním předsedy místopředseda EIOPA Peter Braumüller, původem z Rakouska.


Mohlo by vás zajímat: 1Q 2021: Allianz má čistý zisk + 83,4 %. AXA hlásí celkové výnosy + 2 %


Kdo byl navrhován?

Rada orgánů dohledu EIOPA předložila Evropskému parlamentu, resp. Výboru pro hospodářství a měnu, a Radě tyto kandidáty:

  1. Paolo Cadoni, ředitel divize, Prudential Regulation Authority (Orgán pro obezřetnou regulaci), Bank of England
  2. Petra Hielkemová,  ředitelka dohledu nad pojišťovnictvím, De Nederlandsche Bank
  3. Christian Thimann, výkonný ředitel, Athora Germany. 

EIOPA má za sebou 10 let činnosti

EIOPA zahájila činnost v roce 2011, to znamená v ekonomicky nelehké době, kdy bylo nutno řešit dopady finanční a ekonomické krize a nastartovat ekonomický růst. Krize dopadla tvrdě na finanční sektor a přivodila pokles důvěry obyvatelstva v jeho stabilitu a schopnosti. Zřízení Evropských orgánů dohledu včetně EIOPA znamenalo fundamentální změnu. Poskytlo totiž příležitost zajistit konvergentní přístup k regulaci a dohledu a přispět k implementaci opatření podporujících dotažení jednotného pojistného trhu.


Mohlo by vás zajímat: 3D tisk a robotika ‒ technologie s velkým potenciálem


EIOPA se za 10 let změnila zčásti organizačně a personálně, ale hlavně rozsahem svých aktivit. Nadále je v popředí úkol zajistit finanční stabilitu a podporovat ochranu spotřebitele, ale v poslední době se musí EIOPA zabývat zcela novými úkoly. Mezi ně patří monitoring dopadů COVID-19 na pojišťovnictví či podpora zapojení evropského pojišťovnictví a evropského penzijního trhu do dlouhodobých projektů, např. do tzv. zeleného Nového údělu. 

Působnost a význam EIOPA

Působnost EIOPA je vymezena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o  zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a  zaměstnanecké penzijní pojištění), o  změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a  o  zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES. Úkoly a pravomoci EIOPA jsou stanoveny v Čl. 8 tohoto nařízení.

Více informací ZDE

Zdroj: EIOPA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články