Petr Jedlička prozradí, které segmenty klientů negativně ovlivňují cenu POV


			Petr Jedlička prozradí, které segmenty klientů negativně ovlivňují cenu POV
25.11.2019 Produkty, Pojistný trh

O 100 Kč více zaplatí průměrně řidiči v letošním roce za povinné ručení (POV). V souvislosti s narůstajícím počtem škod i jejich finanční náročností dochází k tomuto růstu už od loňského roku. Pojistného matematika ČKP a hlavního analytika ČAP Petra Jedličky jsme se zeptali na detailní vývoj tohoto produktu.

Mohl byste charakterizovat, jak se vyvíjí oblast povinného ručení z pohledu škodovosti?

V rámci povinného ručení můžeme říci, že pojišťovny řeší s každým novým ročníkem zvyšující se počet škodních událostí. Když se podíváme pět let do minulosti, tak zjistíme, že v roce 2014 jich bylo 247 tisíc, v letošním roce však odhadujeme, že počet dosáhne výše 285 tisíc událostí. To je téměř čtyřicetitisícový nárůst! Je tak jasné, že ani v aktuálním roce se rostoucí trend v žádném případě nezastavuje.

Je důležité zmínit, že každým rokem cca 12 tisíc těchto škod zhorší zdravotní stav postižených. 85,5 % škod se týká újmy na zdraví z lehkého zranění, 11,5% z těžkého zranění a bohužel u 3 % registrujeme úmrtí poškozeného.


Mohlo by vás zajímat: Česká národní banka reaguje na ZDPZ: Záznam z jednání


Co se konkrétních "tvrdých" čísel týče, máme k dispozici kompletní data ke konci srpna a z nich vyplývá, že počet řešených škod za období leden až srpen 2019 dosáhl 171 tisíc a proti stejnému období roku 2014, kdy se řešilo 150 tisíc škod, narostl o 14 %. Ještě markantněji ten rozdíl vyplývá z celkového finančního objemu těchto škod. Ten v roce 2019 představuje 10,32 mld. Kč a proti 6,94 mld. Kč v roce 2014 máme významný nárůst 49%.

Počet škod řešených z povinného ručení stále roste a dosahuje již téměř 300 000 škod za rok Zdroj ČKP

Když se na tato čísla podíváme optikou struktury nákladů na vyplacená pojistné plnění, tak můžeme rovněž pozorovat dlouhodobý růst. Opět malá exkurze do minulosti – meziroční nárůst u ročníků 2015 a 2016 byl cca 1,3 mld. Kč, mezi lety 2016 a 2017 šlo o 300 mil. Kč a mezi 2017 a posledním uzavřeným ročníkem 2018 byl růst nákladů na pojistná plnění asi půl miliardy Kč. Ještě také uveďme, že ze škod roku 2018 se na objem budoucích plněních z nastalých škod alokuje cca 2,2 mld. Kč a že náklady na likvidaci se pohybovaly kolem 3,6 mld. Kč.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Změna zdanění rezerv nemusí být v souladu s legislativou


Rekordní objemy a počty škod pokračují i v roce 2019 Zdroj ČKP

Bylo by možné ve větším detailu charakterizovat typy nároků vyplývajících z nemajetkových škod?

V této oblasti došlo ke klíčové změně v roce 2014, kdy vešel v platnost nový občanský zákoník (NOZ) a kdy se výrazně navýšilo odškodnění za nemajetkovou újmu. Například v oblasti odškodnění bolestného došlo vlivem NOZ k navýšení nároku o 135 %, u ztížení společenského uplatnění to vychází na téměř 70% rozdíl a u nároků pozůstalých na jednorázová odškodnění došlo oproti roku 2014 o navýšení o dramatických 153 %.

Pro představu před vlivem NOZ byla jedna celá pojistná událost s usmrcenou obětí dopravní nehody, kde se odškodňují jeho pozůstalí blízcí, odškodněna v průměru částkou 950 tisíc Kč, po aplikace NOZ tato částka atakuje hranici 2,4 mil. Kč odškodnění pro všechny pozůstalé z jedné pojistné události. Na setrvalé navyšování škod na zdraví má významný vliv také navyšování cen za lékařskou péči, růst rozsahu nároků a valorizace mezd. Konkrétně vliv vysoké valorizace mezd způsobuje roční růst odškodnění za nároky bolestného a ztížení společenského uplatnění (z důvodu nastavené indexace přes průměrnou mzdu) o 8 %.


Mohlo by vás zajímat: Nejvyšší kontrolní úřad kritizuje vládu. Chybí zásadní opatření pro boj se suchem


Autopojištění Újmy na zdraví Zdroj ČKP

A jak probíhá vývoj v oblasti takzvaných plechových škod, tedy škod na majetku?

Průměrná hodnota škody na majetku dosahuje v probíhajícím roce 2019 úrovně 45 tisíc Kč. Když to například srovnáme s údaji šest let starými, tak zjistíme, že tato průměrná škoda rostla o zhruba 50 %. V této souvislosti bych také zmínil, že v letech 2011 až 2014 průměrné tempo navyšování majetkových škod rostlo o 3,3 % ročně, od roku 2015 však průměrné navyšování škod výrazně zrychlilo na 7,2 % ročně, což je i aktuální stav.

Důvody tohoto vývoje jsou nasnadě. Navýšila se cena práce v autoservisech, rostou částky, které se musí investovat do náhradních dílů a opravy vozidel jsou čím dál více sofistikovanější, a tím nákladnější (dražší systémy, senzory, diagnostiky…).


Mohlo by vás zajímat: Česká národní banka reaguje na ZDPZ: Záznam z jednání


Autopojištění  Škody na majetku Zdroj ČKP

Jak na vývoj škod reaguje průměrného pojistného?

Ta základní zpráva zní, že hodnota průměrného pojistného, pokud se zaměříme na všechny druhy a kategorie vozidel, se pro letošní ročník odhaduje na 2969 Kč. Ve srovnání s rok starými údaji to představuje přibližně 4% navýšení. To však zdaleka nestačí na již popsaný 8% škodní nárůst u škod na zdraví a 7% nárůst u škod na majetku. Na cenu má vliv celá řada kritérií. Mezi ta tradiční řadíme věk a bydliště pojistníka, bonus/malus, způsob užití vozidla, objem, výkon motoru nebo minulou škodní historie. Nová kritéria představují roční nájezd km, frekvence a rozsah přestupků nebo například informace z telematických systémů o stylu a rizikovosti řízení.

Průměrná cena POV narůstá nejen u mladých pojistníků Zdroj ČKP

Jaký nastal pohyb v těch hlavních segmentech povinného ručení?

Co se týče oblasti, která zajímá většinu z nás, tedy jaké je pojistné u osobních vozidel, tak zde je průměrná cena 3189 Kč, což je nárůst o 3,5 %. U firemních aut pak pojistné rostlo o 2,2 % a dosáhlo výše 4064 Kč. V letošním ročníku také dochází k částečnému nárůstu pojistného u tahačů, které aktuálně činí 49 537 Kč. Nicméně v této kategorii je stále velmi vysoká škodovost. Z našich údajů jsme zjistili, že každý třetí tahač způsobí během roku škodní událost.

Pojistné také roste v obdobně rizikovém segmentu řidičů do 30 let. Celkově u osobních automobilů způsobí v průměru ročně škodu 36 klientů na každých 1000 pojištěných vozidel, škodní frekvence je zde 3,6 %, v rizikovém segmentu mladých klientů však škodní frekvence vychází výrazně vyšší. U klientů ve věku 18 let dokonce v průměru ročně každý pátý klient způsobí nehodu, škodní frekvence je u nich cca 20 %. Rizikovost mladých řidičů tak vychází i více než 5krát vyšší proti průměru rizika všech klientů.

Zdroj: YouTube

Mohl byste popsat situaci v dalších problematických segmentech?

Existují tři klientské segmenty, které se dlouhodobě podílí na nepříznivé bilanci POV a u nichž aktuální roční pojistné nedostačuje ani na pokrytí již existujících nahlášených škod a příspěvek do Fondu zábrany škod. Prvním segmentem jsou osobní auta fyzických osob s vícečetnými minulými škodami nebo neplacením pojistného v povinném ručení. Tito klienti, kterých evidujeme na půl milionu, každoročně zaplatí na pojistném 1,7 mld. Kč, způsobené škody však dosahují výše přes 2 mld. Kč. Vygenerována technická ztráta zde dosahuje 18 % aktuálního pojistného. Druhým segmentem jsou osobní auta právnických osob s nepříznivým škodním průběhem (flotily s větším počtem vozidel, leasingové společnosti…). Zde je aktuálně pojištěno na 580 tisíc vozidel a aktuální pojistné je 2,2 mld. Kč. Objem nahlášených škod však dosahuje téměř 2,4 mld. Kč. Technická ztráta tak vychází na 7 %.

Poslední skupinou jsou nákladní auta a tahače s rizikovými znaky (flotily se škodami v zahraničí nebo nepříznivým minulým škodním průběhem). V tomto segmentu je pojištěných na 120 tisíc vozidel, která způsobí škodu přes 2,5 mld. Kč. Pojistné však vygeneruje pouze 2,3 mld. Kč, čímž technická ztráta dosáhne hranice 10 %. Dohromady tyto tři nejproblematičtější segmenty vyberou na pojistném zhruba 6,2 miliardy Kč, škody ale dosáhnou výše 6,9 mld. Kč a hromadná technická ztráta, která vývoj povinného ručení ovlivňuje, je tak 700 milionů Kč.


Mohlo by vás zajímat: Ministerstvo financí: Jaká je makroekonomická predikce?


Kolik je v Česku aktuálně pojištěných vozidel?

Když se podíváme na všechny druhy a kategorie vozidle, tak nám vychází, že je u nás pojištěno více než 8,4 milionu vozidel. V tomto kontextu máme stabilní růst na úrovni cca 3 až 4 %. Jen pro zajímavost osobních automobilů je u nás pojištěno téměř 5,5 milionu.

Ještě bych také uvedl, že růst absolutního předepsané pojistné nám vychází na cca 8 %, od toho však musíme odečíst nárůst, který je daný pouhým navyšováním počtu pojištěných vozidel v ročníku, který vychází na zmíněná 4 %. Z tohoto rozdílu pak vychází už výše uvedené 4% navýšení průměrného pojistného.

Předepsané pojistné nadále roste nad rámec navyšujícího se počtu pojištěných vozidel Zdroj ČKP

Zdroj: oPojištění.cz Grafy: Česká kancelář pojistitelů

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články