Exkluzivně: AČPM se staronovým vedením


			Exkluzivně: AČPM se staronovým vedením

Prezidium Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) na další dvouleté funkční období opětovně zvolilo do svého čela dosavadní předsedkyni Jiřinu Nepalovou a místopředsedy Ivana Špirakuse a Ivana Paparegu.

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného prezidia AČPM dne 29. 11. 2017 byla do funkce předsedkyně AČPM jednomyslně zvolena Jiřina Nepalová, zakladatelka a ředitelka společnosti RENOMIA, která tento post zastávala již v minulém volebním období.

Prvním místopředsedou Asociace se znovu stal Ivan Špirakus, spoluzakladatel a generální ředitel firmy INSIA. Druhým místopředsedou byl opětovně zvolen Ivan Paparega, předseda představenstva společnosti I.P. trust.

Současné prezidium Asociace na funkční období 2017–2019 vzešlo z voleb na Valné hromadě AČPM dne 29. 11. 2017 a jeho dalšími členy jsou Jiří Bureš ze společnosti JB Group, Zdenka Dufková z OK Group, Jitka Hradilová za SATUM CZECH a Jan Štok z MAI Insurance Brokers.


Mohlo by vás zajímat:Insurance Europe: Klíčový formulář k GDPR publikován


Valná hromada AČPM v souladu se stanovami dále zvolila šestičlennou Etickou komisi, která dohlíží na dodržování Kodexu etiky člena AČPM, a tříčlennou Revizní komisi ke kontrole hospodaření Asociace.

Součástí jednání VH bylo i rozhodnutí o přijetí významných mezinárodních makléřských firem do AČPM, jejími řádnými členy se tak staly společnosti MARSH a Aon Central and Eastern Europe.


Mohlo by vás zajímat: VIG roste. Zisk za 3Q stoupl na 331 milionů eur


Předsedkyně AČPM Jiřina Nepalová po svém zvolení uvedla: „Klíčovou úlohou AČPM je podpora členů Asociace a rozvoj jejich odborného vzdělání. Asociace bude také přispívat k osvětě v pojišťovnictví, ke kultivaci našeho oboru a k rozvoji související legislativy. V této oblasti plánujeme i nadále spolupracovat s orgány regulace a dohledu. Činnost makléře je pro klienty velice užitečná, a právě proto chceme systematicky vysvětlovat unikátní roli a přínos profesionálního pojišťovacího makléře v celém procesu sjednávání pojištění a jeho správy, včetně likvidace případných škod.“ 

Jak bylo zmíněno, mezi hlavní úkoly staronového vedení AČPM v nadcházejících dvou letech bude patřit podpora profese pojišťovacích makléřů formou vzdělávacích a osvětových aktivit a propagace odborných služeb PM na českém trhu. Významnou pozornost však bude Asociace také věnovat regulatorním otázkám, a to zejména v souvislosti s transpozicí evropské směrnice o distribuci pojištění (IDD) do legislativy ČR.

„Musíme bránit naši pozici vysoce odborného pojišťovacího specialisty, chránícího klienta, před zjednodušujícími snahami postavit všechny zprostředkovatele nejrůznějších finančních produktů a služeb na stejnou úroveň. Specifika činnosti pojišťovacího makléře a více než dvacetiletá historie AČPM jako naší profesní organizace nám k tomu poskytují velmi silný mandát,"  dodal místopředseda AČPM Ivan Špirakus. 

„Hlavní zbraní AČPM je fakt, že – ač sdružuje konkurenty na trhu – v obraně společných zájmů je připravena promlouvat jedním hlasem a pracovat jako tým," doplnil druhý z místopředsedů Ivan Paparega.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články