Španělsko: Zákon o zprostředkovatelích brzdí obchod přes banky


			Španělsko: Zákon o zprostředkovatelích brzdí obchod přes banky

Španělská vláda nedávno odsouhlasila finální verzi zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Zákon vyvolává jistý odpor některých zájmových skupin, pokud jde o zvýšenou ochranu spotřebitele a rovnost šancí v rámci prodejních kanálů. Dotýká se tím především mocného bankovního obchodu.

V České republice se stejně jako ve Španělsku blíží legislativní proces ohledně implementace směrnice o distribuci pojištění 2016/97/EU (IDD) do samého závěru a u zainteresovaných osob existuje povědomí o tom, co daná směrnice přináší nového. Takže nepřekvapí, že španělský zákon má zvýšit za účelem ochrany spotřebitelů transparentnost a zabránit střetům zájmů. Požaduje se také adekvátnější vývoj pojistných produktů.

Španělský zákon nyní směřuje do parlamentu. Dotýká se více než 3 200 pojišťovacích makléřů a okolo 77 000 pojišťovacích agentur, které podléhají regulatorním předpisům národního orgánu dohledu. Do působnosti nového zákona jsou zařazeni také ti pojišťovací zprostředkovatelé, u nichž zprostředkování pojištění není hlavní podnikatelskou činností a rovněž srovnávací portály na internetu.


Mohlo by vás zajímat: Rakouští poradci odhadují potřeby zákazníků špatně


Požadavky na osobní integritu pojišťovacích zprostředkovatelů budou přísnější. V tomto ohledu byl značně rozšířen katalog přestupků. Jedním ze správních trestů je i zákaz činnosti pojišťovacího zprostředkovatele. Zákon počítá mimo jiné s výměnou informací mezi španělským orgánem dohledu a orgány dohledu v jiných členských státech EU.

Španělský orgán dohledu má prý prioritní zájem především o výměnu informací při zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů s tím, že bude klást důraz na osobní integritu a vzdělání. Předpokládá se ovšem i výměna informací o sankcích a jiných správních opatřeních, která by mohla znamenat až zrušení zápisu v registru.

Silně expandujícímu bankovnímu obchodu má zákon nastavit mantinely. Ve Španělsku má pojišťovací obchod přes banky (tj. bankopojištění) dlouhou tradici. Na životním pojištění se podílí 73 % a na neživotním pojištění 13 %. Absolutní jedničkou je u tohoto prodejního kanálu Caixabank. Základem úspěchu bankopojištění je povinné zapojení pojištění při prodeji hypotečních úvěrů, které je tvrdě kritizováno pojišťovacím průmyslem.


Mohlo by vás zajímat: UNIQA slaví 25 let a chce si nadále udržet své specifické DNA


Banky nabízejí zejména pojištění domácnosti a rizikové životní pojištění v jednom balíčku s hypotečním úvěrem. Jedině když to klient akceptuje, dostane nejatraktivnější úrokové sazby. Nový zákon by měl tuto praxi významně ztížit. Zavádí se totiž pojem spojený a kombinovaný prodej pojistných produktů (v čl. 24 IDD je vymezen vázaný a spojený prodej). Nově budou zaměstnanci bank muset informovat klienta o tom, že rozdílné produkty mohou být sjednány také separátně a sdělit jim výši nákladů (tj. cenu) každého produktu.

Nový zákon se dotýká bankovního prodeje ještě na jiném místě. Přichází totiž s novinkami u prodeje investičních produktů, které jsou nabízeny ve formě pojištění. Dá se předpokládat, že budou prodávány hlavně v bankách. Zaměstnanci bank budou mít ale povinnost informovat klienty u produktů spojených s investiční složkou o všech nákladech a souvisejících poplatcích, ale i o navrhovaných investičních strategiích. K tomuto opatření se dá toliko říci, že se implementuje čl. 29 IDD, přičemž povinností v něm obsažených je pochopitelně mnohem více.

Je všeobecně známo, že prodejní kanály se z hlediska objemu zprostředkovaného pojistného v jednotlivých členských státech EU výrazně liší, a to nejen podílem bankopojištění na obchodní produkci, ale i podle podílu pojišťovacích makléřů či pojišťovacích agentů, nebo přímého prodeje. Hraje-li bankopojištění v prodeji životního pojištění ve Španělsku klíčovou roli, je jasné, že aplikace ustanovení IDD k pojistným produktům s investiční složkou bude vyžadovat vyšší náklady a změny dosavadních prodejních postupů.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články