1Q 2020: Aegon má čistý zisk 1,3 mld. EUR. Polská PZU problémy s bankou


			1Q 2020: Aegon má čistý zisk 1,3 mld. EUR. Polská PZU problémy s bankou

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2020. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ nizozemské skupiny Aegon a polské skupiny PZU.

Aegon

  • upravený zisk před zdaněním v  1. čtvrtletí 2020 činil 366 mil. EUR. V tomto výsledku se odrazila zhoršená úmrtnost, dopad nižších úrokových sazeb v obou Amerikách a pojištěné škody v neživotním pojištění způsobené v Nizozemí COVID-19,
  • čistý zisk v  1. čtvrtletí 2020 dosáhl výše 1 270 mil. EUR. Výše tohoto ukazatele byla ovlivněna zisky ze změn reálné hodnoty ve výši 1 372 mil. EUR, které byly způsobeny zejména poklesem v ocenění závazků v Nizozemí v důsledku širších úvěrových rozpětí. Jako velmi efektivní se v rámci skupiny ukázaly hedgeové programy zaměřené na konkrétní rizika,
  • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) byl v  1. čtvrtletí 2020 vykázán ve výši 7,0 %. Je nepravděpodobné, že se podaří naplnit cíl pro rok 2020 ve výši 10 %, a to s ohledem na mimořádné okolnosti vyvolané pandemií,
  • hrubá depozita ke konci 1. čtvrtletí 2020 představovala 52 mld. EUR. Čistý odliv finančních prostředků za sledované období činil 1 mld. EUR.

Matt Rider, finanční ředitel Aegon, při hodnocení výsledků upozornil, že v  1. čtvrtletí 2020 se upravený zisk v Evropě, Asii i v oblasti řízení aktiv vyvíjel dobře. Ovšem ve Spojených státech byl tento ukazatel negativně ovlivněn poklesem úrokových sazeb v důsledku koronavirové krize a nepříznivým vývojem úmrtnosti, což ale nemělo ve značné míře spojitost s COVID-19. Čistý zisk zhruba ve výši 1,3 mld. EUR těžil obzvláště z efektivních hedgeových programů a příznivého dopadu pohybů úvěrových rozpětí na ocenění závazků. Aegon bude v dalším období usilovat o to, aby byl po krizi v takové kondici, aby mohl zajistit co nejlepší výsledek pro své klienty.


Mohlo by vás zajímat: Pojištění odpovědnosti ve světle nové judikatury


PZU

  • hrubé předepsané pojistné bylo v 1. čtvrtletí 2020 vykázáno ve výši 6 097 mil. PLN (1 PLN = 6,138 Kč; 29. 5. 2020) a oproti 1. čtvrtletí 2019 pokleslo o 8,9 %,
  • investiční výsledek v 1. čtvrtletí 2020 dosáhl výše 1 371 mil. PLN a byl tak o 43,3 % nižší než v 1. čtvrtletí 2019,
  • čistá pojistná plnění v 1. čtvrtletí 2020 činila 3 281 mil. PLN a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se snížila o 13,1 %,
  • zisk před zdaněním v 1. čtvrtletí 2020 představoval 655 mil. PLN, což je o 67,6 % méně než v 1. čtvrtletí 2019,
  • přiřaditelný čistý zisk se dostal v 1. čtvrtletí 2020 na úroveň 116 mil. PLN, což je o 87,6 % méně než v 1. čtvrtletí 2019.

K těmto základním zveřejněným výsledkům PZU je zapotřebí dodat, že čistý zisk byl ve sledovaném období očekáván ve výši 573 mil. EUR.  Toto očekávání se ale nepodařilo naplnit, protože skupina PZU musela zohlednit zhoršení vyplývající z nového ocenění její účasti v Alior Bank, které představovalo 516 mil. PLN.

Zdroj: Aegon PZU

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články