Firmy řeší benefity. Jsou opatrnější, ale chtějí si udržet klíčové zaměstnance


			Firmy řeší benefity. Jsou opatrnější, ale chtějí si udržet klíčové zaměstnance
24.11.2020 Spektrum

Pandemie onemocnění covid-19 ovlivnila fungování řady českých firem. A jistě se dotkne i toho, jak společnosti přistupují k zaměstnaneckým benefitům. Ty v posledních letech zažívaly vzhledem k nedostatku pracovní síly na trhu nebývalý rozkvět. Neočekávám, a ani to tak podle komunikace s manažery společností nevypadá, že by nyní začaly firmy zaměstnanecké výhody ve velkém zcela rušit. Zaměstnavatelé ale budou opatrnější a benefity i jejich příjemce budou pečlivěji vybírat, aby si udrželi především klíčové zaměstnance. Koronavirus v oblasti benefitů poukazuje i na změnu v poptávce mezi samotnými zaměstnanci – oceňují více zajištění pro případ zdravotních komplikací.

Průzkumy mezi firmami dlouhodobě ukazují, že nejoblíbenějším a nejčastěji využívaným benefitem jsou stravenky. Dle šetření příspěvek na stravování využívá až 7 z 10 firem. Na dalších příčkách se pak zpravidla umísťují příspěvky na penzijní produkty, dovolená navíc, flexibilní pracovní doba, práce z domova nebo příspěvek na daňově uznatelné životní pojištění. Nepochybuji, že stravenky nejoblíbenějším benefitem ještě nějakou dobu zůstanou, co se home office týká, už si tak jistý vzhledem k aktuální situaci nejsem. Co ještě pandemie změní?

Koronavirus a opatření, která mají bránit jeho šíření, vystavila nebývale velké množství lidí, prakticky ze dne na den, ekonomicky mimořádně nepříznivé situaci. Pandemie mnohým ukázala, nakolik křehké jsou jejich rodinné rozpočty. Řada rodin si natvrdo uvědomila, jaké komplikace jim může při absenci finanční rezervy způsobit výpadek příjmů. Ať už ho způsobí jakákoliv nemoc nebo úraz.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Nálepky jako dobrý sluha, ale zlý pán


Udržet klíčové zaměstnance

Strach a obavy byly vždy důležitým impulsem pro vznik pojistných potřeb. A to se nyní děje u mnohých zaměstnanců – chtějí mít nějakou záruku, že pokud se dostanou do tíživé životní situace, zachovají si svůj životní standard. A „pojistku“, že si v nadcházejících těžkých měsících udrží klíčové a obtížně nahraditelné zaměstnance na manažerských i nemanažerských pozicích, chtějí mít i firmy. Takto se zaměstnavatelé chovají při každé krizi.

Benefitem, který je užitečný pro zaměstnavatele i zaměstnance, je skupinové rizikové životní pojištění. Podtrhuji slovo rizikové, protože tyto pojistky se skutečně zaměřují na krytí rizik způsobených nemocemi či úrazy a pomíjí investiční složku, to přenechávají jiným, primárně pro to vytvořeným produktům. Přesto lze benefit v podobě příspěvku zaměstnavatele na skupinové rizikové životní pojištění uplatnit na straně zaměstnavatele jako daňově uznatelný náklad.


Mohlo by vás zajímat: EU se úspěšně prosazuje v globálním pojišťovnictví


Neokoukaný benefit

Čerstvá zkušenost z konkrétního firemního projektu – firma přerušila při první vlně koronaviru na jaře provoz a ušetřila významnou část personálních nákladů, zejména z variabilní výkonové složky mzdy. Současně však management společnosti hledal způsob, jak ocenit loajalitu zaměstnanců, posílit jejich stabilizaci a motivaci. Vedení se nakonec rozhodlo pro kombinaci příspěvků na penzijní produkty a zavedení skupinového rizikového životního pojištění. Firma tímto řešením pomůže zaměstnancům nejen s vytvořením doplňkového důchodového zdroje příjmu, ale současně jim už v produktivním věku napomůže k zajištění náhrady příjmu při případném onemocnění nebo úrazu.

Skupinové životní pojištění je neokoukaný benefit, který firmám slouží k motivaci a stabilizaci pracovníků a zaměstnancům přináší celou řadu výhod, které by v individuálním pojištění získali jen obtížně, nebo by je přišly draho. Například starší zaměstnanci mohou díky skupinové pojistce získat mimořádně kvalitní pojištění, kdy pojišťovna plní dokonce i za následky onemocnění, kterým dotyčný trpěl ještě před vstupem do pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Výroční zpráva ČAP: Regulace pojišťovnictví v České republice


Skupinové pojištění vyjde také levněji, než kdyby se pojišťoval každý ze zaměstnanců sám. A pokud má někdo individuální požadavky nebo potřeby, může si uzavřít specifická připojištění nad rámec skupinové pojistky v individuálním pojištění. Díky příspěvku zaměstnavatele jsou však celkové náklady na straně zaměstnance na komplexní pojištění významně nižší. Na trhu lze najít i varianty pojištění, kdy pojišťovna například v případě vážného úrazu, nemoci, nebo dokonce úmrtí zaměstnance vyplatí plnění nejen rodině dotyčného, ale pamatuje i na zaměstnavatele. Uhradí náklady, které vynaložila firma například na hledání zástupu nebo nábor nového zaměstnance.

Závěrem ještě jeden podstatný aspekt skupinového životního pojištění – je to dlouhodobý benefit. Samozřejmě, jednorázově vyplacená prémie potěší asi každého zaměstnance, ale efekt takového bonusu velmi rychle odezní. Naproti tomu „firemní pojistka“ vytváří určité pouto mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, které snižuje fluktuaci a přispívá k udržení know-how v rámci firmy.

Jiří Sláma
Produktový manažer oblasti firemních benefitů společnosti Broker Trust

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články