Německo: 90 % zaměstnanců pojišťoven chce pracovat z domova


			Německo: 90 % zaměstnanců pojišťoven chce pracovat z domova
20.11.2020 Koronavirus, Zahraničí

Koronavirová pandemie kromě jiné vede nesporně i ke změně myšlení. Ještě počátkem roku 2020 byl postoj zaměstnanců pojišťoven a jejich nadřízených k práci z domova (home office) veskrze negativní. A nyní – po úderu COVID-19 a pokračující koronavirové krizi – si až 90 % z nich dovede představit, že budou alespoň částečně pracovat z domova.

Návrat k trvalé pracovní činnosti ve velkých kancelářích se jeví s ohledem na přání zaměstnanců sotva myslitelný. Tento závěr vyplývá ze studie Odborné vysoké školy v Dortmundu (Fachhochschule Dortmund), která byla zpracována pod vedením prof. Dr. Matthiase Beenkena na objednávku oblastních odborových svazů. Výstupy této studie lze považovat za reprezentativní, neboť bylo dotazováno 1 300 zaměstnanců z oboru pojišťovnictví.

Postoj k práci z domova, resp. k práci od psacího stolu v bytě, se pozitivně vyvíjel především u těch zaměstnanců, kteří již během krize z domova pracovali. Těchto osob bylo přitom značné množství. Jestliže předtím strávilo téměř 28 % zaměstnanců více než polovinu pracovní doby v home office, tak během pandemie to bylo až 90 % zaměstnanců.

Zájem či přání pracovat z domova roste podle studie v závislosti na době, kterou si vyžádá denní dojíždění do zaměstnání. Zjistilo se např., že podíl těch zaměstnanců, kteří překonávají denně značnou vzdálenost, je vysoký. Téměř 44 % respondentů sdělilo, že práce z domova jim denně ušetřila minimálně 90 minut. Dále je podle Beenkena sladění rodinných a pracovních povinností snazší, jestliže je možné pružně rozhodnout o místě výkonu práce. Pro zaměstnance je prý velmi důležité, aby si sami mohli určit, kdy budou pracovat doma a kdy nikoli.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


Postoj k práci z domova podle studie ovlivňují též domácí pracovní podmínky. Převážná většina respondentů docílila doma zvýšení produktivity práce. Ovšem potřeba prohloubit výzkum existuje podle tvůrců studie u otázky nábytku, který odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a také u otázky, jak je v home office oddělena práce a soukromí. Téměř tři čtvrtiny respondentů postřehly jisté uvolnění hranic mezi prací a volným časem.

Prof. Beenken upozorňuje, že při práci z domova je nezbytné posílit sebedisciplínu zaměstnanců, aby byla udržena alespoň mentální hranice mezi prací a soukromím.  Povinnost péče a řádné správy zaměstnavatele už totiž nekončí u dveří kanceláře. Lze ocenit, že autoři studie zmínili, že některé otázky související s prací z domova vyžadují hlubší zkoumání. Jednou z nich určitě je, zda se jedná o rodinu s dětmi či bez dětí a jak se podařilo skloubit práci z domova s dálkovou výukou dětí.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články