Zdravotní pojištění cizinců je v UNIQA na vzestupu


			Zdravotní pojištění cizinců je v UNIQA na vzestupu
25.3.2019 Tiskové zprávy

Za poslední čtyři roky vzrostla výše předepsaného pojistného za pojištění cizinců v UNIQA pojišťovně o 54 %, přičemž nejdynamičtější nárůst byl zaznamenán v uplynulých dvou letech. K dispozici jim je buď pojištění neodkladné péče, anebo komplexní péče.

V současné době eviduje UNIQA bezmála 11.000 pojištěných cizinců. Nejvíce jich je z Ukrajiny, Ruska, Vietnamu a Spojených států. Mezi zákazníky jsou však i občané Botswany, Filipín nebo Turecka a Číny.

Zákazníci mohou volit mezi programem Nutná a neodkladná péče, zaměřeným na řešení akutních zdravotních obtíží, nebo programem Komplexní péče. Ten zahrnuje kromě ošetření při akutních událostech rovněž prevenci, případně speciální krytí pro těhotné ženy.

Nezletilé děti a děti, které se narodí při pobytu v České republice, musí mít svoje vlastní pojištění. Dohodnutý limit v pojistné smlouvě kryje každou jednotlivou pojistnou událost zvlášť. Pojištění cizinci si také mohou zvolit připojištění občanské odpovědnosti, vyšší limity plnění nebo více preventivních prohlídek. Na zvláštní krytí musí myslet také profesionální sportovci.

Výrazný nárůst UNIQA eviduje ve speciálních kontraktech s velkými společnostmi či univerzitami, kterým je nastavován rozsah pojištění na míru.


Mohlo by vás zajímat: Brexit se blíží. Jaká jsou doporučení Asociace britských pojistitelů?


Pokud žena vstupuje do pojištění již těhotná, nebo ve smlouvě zatím neuběhly čekací lhůty, je třeba její dosavadní smlouvu o zdravotním pojištění upravit na smlouvu se speciálním krytím pro těhotenství a péči o novorozence.

Poměr mezi počtem pojištěných v programech nutné péče a komplexní péče UNIQA je aktuálně 9:1 ve prospěch komplexní péče Vždy záleží na tom, za jakým účelem dotyčný do Česka přijíždí a jak rizikové budou jeho aktivity na našem území. Zároveň také musí cizinec zohlednit požadavky imigračních úřadů na rozsah pojištění. Dorazí-li například učitel angličtiny na střední školu, nebezpečí spojená s výkonem jeho profese se výrazně liší například od pomocného dělníka na stavbě výškové budovy.

Manuálně pracující zaměstnanec by určitě měl vždy volit vyšší krytí. Pro malé děti je zase vhodné sjednat rozsah s navýšeným počtem prevencí. Zkušenosti posledních let ukazují, že vhodně vybrané pojistné částky zpravidla bezpečně kryjí i extrémní pojistné události. Pokud se náklady ošetřování výjimečně blíží sjednané pojistné částce a stav pacienta to dovoluje, zajišťuje UNIQA repatriaci dotyčného do jeho země k další léčbě.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Nespravedlnost spravedlivých důchodů


Nejčastějšími pojistnými událostmi jsou záněty dýchacích cest, chřipky a angíny, kde jednotlivá průměrná škoda činí okolo 6.000 korun. Nákladnější je péče o zuby, kde náročnější výkony stojí už desetitisíce. Právě zubní ošetření UNIQA jako jedna z mála pojišťoven na trhu kryje bez samostatného sublimitu.

Mezi velké škody, s nimiž má UNIQA zkušenosti, patří infarkty nebo následky autonehod. Velmi náročné bylo několik případů léčení TBC, jež trvá velmi dlouho, a pacient musí být po celou dobu hospitalizován na izolaci. UNIQA registruje i jedno předávkování paralenem u pacientky, které musela být následně v IKEMu transplantována játra. Náklady na tuto událost činily téměř 2 000 000 korun.

Vždy je důležité, aby pojištěný cizinec před návštěvou zdravotnického zařízení kontaktoval asistenční službu a příslušný výkon s ní dohodl. Servis funguje 24 hodin denně a v několika světových jazycích. Klientovi pomůže s nalezením správného lékaře a v případě potřeby může zajistit i vystavení garance platby pro zdravotnické zařízení.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články