Válka na Ukrajině: Němci se obávají sofistikovaných hackerských útoků


			Válka na Ukrajině: Němci se obávají sofistikovaných hackerských útoků

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) zveřejnil zprávu o zvýšeném nebezpečí hackerských útoků v důsledku války na Ukrajině. Němečtí pojistitelé se obávají, že také Německo by se mohlo stát cílem útoků ze „sítě“. Aktuální dotazníkové řešení ukázalo, že více hackerských útoků z Ruska očekávají i středně velké podniky.

Němečtí pojistitelé se obávají, že v důsledku války na Ukrajině se zvýší počet kybernetických útoků na německé hospodářství. Jörg Asmussen, výkonný ředitel GDV, k tomu uvedl, že čím déle válka na Ukrajině potrvá, tím vyšší bude pravděpodobnost kybernetických útoků z Ruska na německé podniky.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Podpojištění českého majetku se stále prohlubuje


Od počátku války sice ještě němečtí pojistitelé nezjistili žádné navýšení škod z tohoto titulu, ale počítají již se značně vyšším rizikem. Podle Asmussena by se nemuselo jednat jen o cílené útoky na jednotlivé podniky, nýbrž i o šířeji založené ataky, a to například s pomocí škodlivého softwaru, který by byl rozesílán masově prostřednictvím elektronické pošty.

Na objednávku GDV realizovala společnost Forsa, která se zabývá sociálním výzkumem a provádí podrobné statistické analýzy, aktuální dotazníkové šetření, z něhož vyplynulo, že 60 % dotázaných středně velkých podniků počítá s větším počtem kybernetických útoků na německé podniky. Pozoruhodné ovšem je, že mnohem méně jich očekává případný útok na jejich vlastní podnik.  Toliko 16 % jich uvedlo obavy z toho, že se stanou cílem kybernetického útoku.  


Mohlo by vás zajímat: Robert Stejkora: Už žádné smrákání…


V této souvislosti vyzval Asmussen zejména středně velké podniky, aby dále zlepšovaly svoji IT bezpečnost. Podle jeho názoru tyto podniky zdaleka nevyčerpaly potenciál v oblasti prevence. S ohledem na nová nebezpečí se nyní musí stát otázka kybernetické bezpečnosti v každém podniku věcí nejvyššího vedení, neboť kybernetické útoky mohou v poměrně krátké době vést ke konci hospodářské existence podniku.

GDV proto rozvinul iniciativu „Bezpečný kyberprostor“ s cílem detailně zkoumat IT rizika středně velkých podniků.  V rámci této iniciativy se rovněž prakticky vysvětluje, jak by se mohly malé a střední podniky chránit. Do rámce této iniciativy patří i zadání pro společnost Forsa provádět dotazování asi 300 osob s rozhodovací pravomocí nebo osob zodpovědných za IT v malých a středně velkých podnicích.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články