Politická agenda německého pojišťovnictví šest měsíců před volbami


			Politická agenda německého pojišťovnictví šest měsíců před volbami
14.5.2021 Zahraničí

Na německém portálu Versicherungswirtschaftheute byl zveřejněn expertní článek pojišťovnického specialisty Michaela Wolgasta o tom, že se blíží německé parlamentní volby a že pro německé pojistitele budou jejich výsledky velice důležité, neboť se po nich nastaví další směřování německého národního hospodářství.

Wolgast si plně uvědomuje, že právní rámcové podmínky upravující pojišťovnictví jsou stanovovány především v Bruselu. Podle jeho názoru v případě pojišťovnictví však hrají národní pravidla či regulace stále značnou roli, a to větší roli než v jiných sektorech finančních služeb. Wolgast ovšem také upozorňuje, že výsledky německých voleb určitě ovlivní i tvorbu evropské legislativy pro finanční služby až do roku 2024, kdy končí funkční období této Evropské komise. Jelikož se autor významně věnuje evropské legislativě k pojišťovnictví, tak jeho článek může být přínosný i pro české prostředí.  Konkrétně se Wolgast věnuje následujícím níže uvedeným vybraným oblastem politické agendy k pojišťovnictví.


Mohlo by vás zajímat: Tři druhy pojišťoven z pohledu pojištění osob (1. díl)


Bojiště Evropa

V současné době stojí prý v EU ve frontě řada důležitých návrhů dokumentů/právních aktů, které budou rozhodujícím způsobem utvářet německé pojišťovnictví. Mezi ně patří:

  • legislativa, jež vyplyne z přezkumu Solventnosti II (S II) a která se očekává v období 2021/2022. Předběžně se ale jeví, že si to vyžádá více času. Věcně jsou totiž stále ve hře navýšené a nadměrně kolísající kapitálové požadavky (autor konkrétně zmiňuje problém s extrapolací časové struktury bezrizikových úrokových měr a koeficientem volatility), odstranění ekonomicky špatných regulatorních překážek pro dlouhodobé investice, např. do akcií nebo nemovitostí, a nadměrné administrativní zatížení malých a středních pojistitelů z titulu regulace. Wolgast je označuje jako žhavé železo, čímž chce zdůraznit význam lepší a správné regulace pro pojistitele. Ale těmto problémy to nekončí. Na stole jsou také jiné evropské „úkoly“ v pojišťovnictví ve vazbě na Bankovní unii, tj. např. ozdravné postupy a řešení problémů a garanční systémy v pojišťovnictví,
  • legislativa k udržitelným financím. Zde se jedná – v souvislosti s pracemi na taxonomii – především o nové povinnosti ohledně poradenství a o nové informační povinnosti, ale i o možné další požadavky na pojišťovnictví. S napětím se nyní očekává aktualizovaná strategie Evropské komise pro udržitelné finance. Již nyní je jasné, že toto téma bude doprovázeno novými právními dohledovými požadavky, a to například v oblasti řízení rizik, v oblasti kapitálových požadavků, ale také v oblasti tvorby sazeb a v upisování,
  • implementace digitální finanční strategie Evropské komise. Oblast digitálních financí má pro pojišťovnictví zvláštní důležitost s ohledem na rozšiřující se digitalizaci a fragmentaci řetězce tvorby hodnot, ale hlavně s ohledem na zacházení s údaji. V silnější výměně dat – heslo „otevřené finance“ – spočívá jak šance, tak riziko, neboť ty jsou těsně vedle sebe. K budoucím rámcovým úpravám náleží rovněž nové otázky pro dohled a regulaci, mimo jiné, pokud jde o zajištění rovných podmínek pro nové hráče na pojistném trhu.

Komplikovaným se pro pojistitele dále jeví projekt Unie kapitálových trhů, který by mohl jít nad úpravy S II. Avšak pokud by byl správně realizován, mohl by přinést dodatečné možnosti pro přeshraniční investice v EU27.


Mohlo by vás zajímat: ČAP k 1Q 2021: Tempo růstu trhu znatelně zpomalilo!


Spíše národní přístup

Kromě výše uvedených témat, která jsou společná pro všechny členské státy EU27, se Wolgast v dalším textu věnuje problémům, které odrážejí německá specifika. V první řadě jde o celou oblast důchodového či starobního zabezpečení, kde se podle jeho názoru reformy zastavily, a pak o perspektivy občanského pojištění (Bürgerversicherung), jehož potenciální zavedení se v Německu již delší dobu diskutuje, ale bez politického výsledku. Určitě je vhodné uvést, že tímto pojištěním se rozumí jednotný pojišťovací systém pro všechny občany, např. systém zdravotního pojištění. Z dostupných informací lze vyvodit, že existuje několik modelů řešení, ale mnoho aspektů není dotaženo, a to včetně toho, zda by nadále fungovaly soukromé zdravotní pojišťovny.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články