Samostatný přezkum Solvency II ve Spojeném království  


			Samostatný přezkum Solvency II ve Spojeném království  

Asociace britských pojistitelů (ABI) zveřejnila stanovisko k výzvě ministerstva financí Spojeného království, aby zainteresované osoby předložily informace, náměty či důkazy pro přezkum režimu Solventnost II (S II). V tomto případě již nejde o představy týkající se přezkumu S II 2020, který probíhá v EU, ale o to, jak by měl vypadat solventnostní režim ve Spojeném království po Brexitu.

Jelikož se blíží konec přechodného období, tak je potřebný vlastní regulatorní systém, který posílí konkurenceschopnost Spojeného království v mezinárodním měřítku a umožní pojišťovnám a institucím pro dlouhodobé spoření investovat na dlouhé období, a tak napomoci k řešení dopadů změny klimatu a k obnově národního hospodářství Spojeného království po pandemii. Dlouhodobé závazky pojišťoven a dlouhodobé úspory akumulované v příslušných penzijních institucích činí obě tyto skupiny společností přirozenými dlouhodobými investory. Problém je podle ABI v tom, že současný rámec S II brání investicím do udržitelných aktiv a je zatížen informačními požadavky, jimž se má v tomto případě na mysli reporting orgánu dohledu.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Zaměstnanecké kompenzace


Plánovaný přezkum je podle ABI významnou příležitostí k zajištění toho, aby budoucí regulatorní režim Spojeného království pracoval pro národní hospodářství Spojeného království a nezaváděl zbytečná omezení, pokud jde o schopnost firem investovat. Konkrétně bylo ABI zdůrazněno, že pružný přístup k S II má rozhodující význam například pro uvolnění více než 250 mld. GBP, které kryjí ve Spojeném království anuity a mohly by být použity na investice do infrastruktury a do udržitelných technologií.  


Mohlo by vás zajímat: Petr Jedlička: Aktuální pohled na srovnání mezinárodních statistik Covid-19


Tolik tedy zásadní pozice ABI. Co z ní plyne? Možná je pro někoho překvapující, že se nekoná nějaké kompletní odmítnutí režimu S II. Je třeba ale vzít v úvahu, že britský pojistný trh se výrazně podílel na „filosofii“ S II v EU jako systému založenému na principech a oceňování rizika. Pokud ABI kritizuje, že S II vytváří překážky pro dlouhodobé investice, tak je to naprosto v souladu se stanoviskem federace Insurance Europe, Celostátního svazu německého pojišťovnictví a jiných národních asociací pojišťoven a zajišťoven, nemluvě o tom, že evropský regulátor se jisté usnadnění tohoto investování snaží připravit. O nadměrném reportingu není třeba ani blíže hovořit. V tomto ohledu je pozice evropských pojistitelů naprosto jasná a regulatorní nákladová zátěž zřejmá. Určitě bude však zajímavé sledovat, jak se bude přezkum S II ve Spojeném království dále vyvíjet a případně v jakém směru se nová regulace konkrétně odchýlí od režimu S II v EU.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články