Máte slovo: Klesající pojistná částka pro ZN a TN


			Máte slovo: Klesající pojistná částka pro ZN a TN
31.1.2022 Produkty, Pojistný trh

Minulý díl seriálu Máte slovo se věnoval pojištění závažných nemocí z pohledu počtu diagnóz. Dnešní díl naváže s otázkou: jaký smysl má u závažných nemocí nebo trvalých následků úrazu klesající pojistná částka.

Konstantní vs. klesající

Když v Česku začalo být nabízeno pojištění závažných nemocí, bylo to s konstantní pojistnou částkou. Teprve mnohem později některého produktového manažera napadlo převzít klesající pojistnou částku z pojištění smrti nebo invalidity a použít ji u závažných nemocí. Klesající pojistná částka se dokonce objevuje i u pojištění trvalých následků, v tomto případě však výjimečně. Proč se klesající částka u ZN rozšířila i u dalších pojišťoven a proč naopak část poradců podobný postup považuje na nevhodný, na to zkusí najít odpověď tento článek.


Mohlo by vás zajímat: Máte slovo: Více, či méně diagnóz v závažných nemocích


Proč ANO pro klesající částky

Poradci, kteří klientům doporučují klesající částky zejména u závažných nemocí, používají následující tři argumenty.

  • Nedůvěra v pojištění invalidity. Člověk může mít závažnou nemoc, být omezen ve schopnosti výdělečné činnosti, a přitom mu nevznikne nárok na plnění z pojištění invalidity. Závažné nemoci tak někteří poradci spíše chápou jako rozšíření pojištění invalidity a krytí výpadku příjmu než pojištění nákladů na léčení. Z tohoto důvodu je pro ně dobré mít i „klesající závažné nemoci“ jako určitou nadrezervu.
  • Klient si zatím naspoří. Finanční plány počítají s tím, že postupně si člověk buduje dostatečné finanční rezervy a před důchodem již tak nepotřebuje počáteční pojistné částky pro závažné nemoci, případně trvalé následky. Vysoké pojistné částky (které nestihnou v prvních letech ještě tolik „vyklesat“) jsou důležité v první fázi životního cyklu pojištěného – budování rodiny, děti, závazky vůči třetím stranám. Postupně ale závazky klesají a v případě závažného onemocnění ve věku 50 let a více pokryje část nákladů na léčení klient ze svých vlastních rezerv.
  • Opticky vysoké pojistné částky. Není třeba studovat pojistnou matematiku, aby bylo jasné, že klesající pojistná částka závažných nemocí oproti konstantní je nejméně o polovinu levnější. Ve skutečnosti vzhledem k rostoucí incidenci nemocí s věkem je „sleva za klesání“ ještě vyšší. Klient tak za stejné peníze získá na první pohled větší pojistné krytí. Že v druhé polovině trvání pojištění, kdy je pravděpodobnost onemocnění vyšší, dostane méně, ho při sjednání pojištění „netrápí“. Prostě nabídka s klesající pojistnou částkou má z finančních důvodů větší šanci na úspěch než s klientem řešit situaci za 20 let, která je nejistá.

Mohlo by vás zajímat: Škody způsobené extrémy počasí překročily v roce 2021 hranici 105 mld. $


Proč NE pro klesající částky

Poradci kritizující použití klesajících pojistných částek u pojištění závažných nemocí či dokonce u trvalých následků odkazují na základní principy analýzy potřeb a metodiku nastavení pojistných částek.

Klesající pojistná částka má svůj význam v pojištění klesajícího závazku. Například u úvěrového pojištění (nesplacená částka úvěru v čase klesá) nebo u zajištění výpadku příjmu (invalidita, kdy s přibližujícím se datem odchodu do důchodu se snižuje doba výpadku příjmu). Proto v případě pojištění smrti či invalidity je pojištění s klesající pojistnou částkou často preferovanou variantou, která kopíruje budoucí potřebu pojištění a zároveň díky poklesu pojistné částky v budoucnu je cena oproti konstantní pojistné částce méně než poloviční. Smysl pojištění závažných nemocí (případně TNÚ) je ale zcela odlišný. Pojištění závažných nemocí neslouží k pokrytí výpadku příjmu (na to je pracovní neschopnost a invalidita). Plnění slouží na pokrytí nákladů spojených s léčením nemoci tak, aby pojištěný byl schopen se co nejdříve vrátit do běžného života. Náklady jsou podobné, ať je nemoc diagnostikována ve 20, 30, 40 nebo 50 letech.


Mohlo by vás zajímat: Aon: Svět rizik se změnil. Jaká jsou ta nejzásadnější?


Z pohledu obezřetnosti nelze spoléhat na to, že s klesající pojistnou částkou budou výrazně růst úspory klienta a ten si tak bude moci doplatit z vlastních rezerv nedostatečnost způsobenou nižší pojistnou částkou. Zároveň vytvořené rezervy mají primárně sloužit na pokrytí výpadku příjmu v důchodovém věku nebo na cíle, kterých chce dosáhnout klient v aktivním či důchodovém věku (např. koupě chaty v Českém ráji či ve Španělsku). Využití klesající částky je pouze způsobem, jak snížit výši pojistného. Zákazník sice vidí vysokou pojistnou částku, ale neuvědomuje si, že její hodnota platí pouze na počátku, a již za rok je nižší.


Mohlo by vás zajímat: Lukáš Kovanda: Co nás v roce 2022 čeká a nemine v ekonomice?


Závěrem aneb máte slovo

Pojišťovny dilema vyřešily snadno: do svých produktů buď již klesající pojistnou částku pro závažné nemoci zapracovaly nebo v nejbližší době doplní. Rozhodnutí o využití jednotlivých variant tak ponechávají na samotných poradcích a interní metodice jednotlivých pojišťovacích zprostředkovatelů. Jakou variantu využíváte vy a proč? Postupujete dle metodiky obecně platné ve vaší společnosti nebo volíte průběh PČ pro ZN dle vlastního uvážení? A co klesající částka u trvalých následků úrazu? Diskuse pod článkem je vaše.

Martin Podávka
Člen představenstva Pillow

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články