Postavení pojišťoven po roce 2010: Allianz


			Postavení pojišťoven po roce 2010: Allianz
13.2.2011 Pojistný trh

Pojišťovna Allianz se vrátila na pozici „trojky“ českého pojistného trhu již po 3. čtvrtletí a v posledním čtvrtletí svoje postavení potvrdila. Získala meziročně o 410 miliónů pojistného více, což je nárůst o téměř 4 %. Její situace v rámci roku však nebyla vždy taková, jako na jeho konci.

Největší ztráty zaznamenala již v 1. čtvrtletí, ve 2. se podařilo pozici vylepšit a ve 3. čtvrtletí byl výsledek ještě o něco lepší. V posledním čtvrtletí naopak podíl na trhu opět ztrácela. Vývoj v průběhu celého roku nejlépe to dokumentuje tabulka (viz níže). V NŽP zaznamenala meziroční pokles (o 230 miliónů, to je o 3,1 %), v ŽP se jí podařilo obrátit trend na růstový (o 630 miliónů, to je o 21,3 %).

Allianz provozuje smíšenou pojišťovací činnost s orientací více na NŽP, kde je dlouhodobě na 3. místě, zatímco na trhu ŽP je na 7. místě. Nepříznivý vývoj v ŽP (pokles ze 6. místa na trhu) spolu se ztrátou Komerční banky jako bankovního prodejního kanálu pro NŽP stály mj. za změnou na místě předsedy představenstva, kde odstupujícího Miroslava Tacla vystřídal již v 1. čtvrtletí Jakub Strnad přicházející z ČPP.

Podobně jako jiné pojišťovny, uvedla i Allianz již v 1. čtvrtletí na trh jednorázově placený produkt ŽP (na 6 let) s garantovanou návratností investovaných prostředků pod názvem BONUSInvest. Navázala tak na svůj dřívější produkt (s delší pojistnou dobou 8 let).

Dále připravila pojišťovna nový produkt podnikatelského pojištění specializující se na lékárny, oční optiky a prodejny zdravotnických potřeb. Ve 2. čtvrtletí pak pojišťovna představila úpravy ve svém cestovním pojištění.

Pojišťovna Allianz patří mezi ty pojišťovny, které ve 3. čtvrtletí představily službu tzv. přímé likvidace jako doplňkové pojištění v rámci POV (zdarma ve variantě Exclusive). Ve 4. čtvrtletí pojišťovna žádnou výraznější produktovou inovaci neoznámila.

Stejně jako ostatní pojišťovny poskytující pojištění majetku, tak i pro Allianz, znamenalo několik vln povodní a srpnové krupobití zvýšení náporu na likvidaci. Větší počet škod zaznamenala Allianz i s nástupem zimy na přelomu listopadu a prosince. Pojišťovna se snažila co nejvíce vyjít vstříc svým klientům v této pro ně tak vypjaté situaci.

V září oznámila pojišťovna zahájení provozu nového systému na likvidaci škod, jehož hlavní přínos pro klienty by měl spočívat v jejím zrychlení. Podobně jako ostatní pojišťovny se i Allianz zaměřuje na boj s pojistnými podvody.

Allianz oznámila zahájení prodeje pojištění prostřednictvím poboček s LBBW Bank CZ. Po loňském ukončení spolupráce s Komerční bankou tak opět získala možnost nabízet svoje služby prostřednictvím bankovního distribučního kanálu, ovšem s mnohem menší sítí poboček.

Allianz pojišťovna - vývoj podílu na trhu

 

Kateřina Lhotská

NESS Czech s.r.o.

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články