Cenová hladina se meziměsíčně nezměnila. Co na to ČNB?


			Cenová hladina se meziměsíčně nezměnila. Co na to ČNB?
10.9.2020 Spektrum

Celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v srpnu stejná jako v červenci (meziměsíční změna 0,0 %). Snížení cen zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje bylo kompenzováno zvýšením cen především v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 3,3 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v červenci.

Meziměsíční srovnání

Na snižování celkové cenové hladiny působily v srpnu především ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Zde byly nižší zejména ceny zeleniny o 3,4 %, z toho ceny brambor klesly o 11,1 %. Ceny ovoce se snížily o 1,1 % a ceny ve skupině mléko, sýry, vejce o 0,5 %. V oddíle odívání a obuv klesly ceny oděvů o 0,7 % a obuvi o 0,5 %.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle doprava byl způsoben zejména zvýšením cen automobilů o 0,6 % a cen pohonných hmot a olejů o 0,4 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 0,2 %. V oddíle rekreace a kultura byly vyšší ceny dovolených s komplexními službami o 2,1 %. Z potravin se zvýšily především ceny olejů a tuků o 2,1 % a ceny cukru o 4,9 %. Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,2 %.


Mohlo by vás zajímat: 2Q 2020: Talanx hlásí růst pojistného o 5,5 %. Hannover Re pak o 12,4 %


Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 3,3 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v červenci. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zpomalil růst cen vepřového masa na 3,6 % (v červenci 5,0 %), uzenin na 8,3 % (v červenci 10,3 %), vajec na 6,9 % (v červenci 9,4 %) a nealkoholických nápojů na 3,3 % (v červenci 3,8 %). V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny lihovin o 9,5 % (v červenci o 10,6 %), piva o 3,7 % (v červenci o 4,7 %) a ceny vína přešly z růstu o 2,2 % v červenci v pokles o 0,2 % v srpnu. V oddíle doprava zmírnil pokles cen pohonných hmot a olejů, které byly v srpnu nižší o 13,7 % (v červenci o 14,4 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v srpnu opět největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák (nárůst o 9,9 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly ceny masa o 6,0 %, ovoce o 22,4 % a cukru o 12,0 %. V oddíle bydlení se zvýšily ceny nájemného z bytu o 2,6 %, vodného o 1,7 %, stočného o 1,5 %, elektřiny o 7,6 % a zemního plynu o 0,4 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 5,5 %. Na meziroční snižování cenové hladiny v srpnu nadále působily ceny v oddíle doprava (pokles o 0,1 %) a ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 4,0 %).


Mohlo by vás zajímat: Hackeři se úspěšně zaměřili na nemocnice. Pomůže pojištění kybernetických rizik?


Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,6 % a ceny služeb o 2,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl 103,4 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v srpnu 3,2 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1]) 27 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v červenci 0,8 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v červnu. Nejvíce ceny vzrostly v Maďarsku (o 3,9 %) a v Polsku (o 3,7 %). Naopak pokles cen nastal v 8 zemích EU, z toho nejvíce v Řecku (o 2,1 %) a na Kypru (o 2,0 %). Na Slovensku byly ceny v červenci i v červnu vyšší o 1,8 %. V Německu byla meziroční změna cen v červenci 0,0 % (v červnu růst o 0,8 %). Podle předběžných výpočtů byla v srpnu meziměsíční změna HICP v ČR 0,0 % a meziroční 3,5 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za srpen 2020 je −0,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)


Mohlo by vás zajímat: 2Q 2020: Allianz má stabilní celkové výnosy. SCOR udržel růst pojistného


Inflace v srpnu 2020 nepatrně nad prognózou ČNB

Podle výše zveřejněných údajů vzrostla v srpnu 2020 cenová hladina meziročně o 3,3 %. Inflace se oproti červenci mírně snížila, zůstává však podle Petra Krále, ředitel sekce měnové, nad horní hranicí tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v srpnu meziročně zvýšily také o 3,3 %.

Meziroční růst spotřebitelských cen v srpnu byl o jednu desetinu procentního bodu rychlejší, než předpovídala stávající prognóza ČNB. Ve srovnání s prognózou byla – obdobně jako v červenci – vyšší jádrová inflace, jejíž vývoj odráží doznívání předchozí silné domácí poptávky a přechodně zvýšené tempo růstu nákladů firem. Tato odchylka byla téměř zcela kompenzována nižší než prognózovanou meziroční dynamikou cen potravin, hlubším než očekávaným propadem cen pohonných hmot a nižšími primárními dopady změn nepřímých daní vlivem mírnějších cenových dopadů březnového zvýšení spotřební daně na cigarety.  


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Finanční gramotnost pro pubescenty


Pozorované srpnové zpomalení inflace je v souladu se stávající prognózou ČNB. Podle ní inflace setrvá nad 3 % do konce letošního roku, neboť výpadek příjmů firem v období koronavirové pandemie a růst jejich nákladů bude působit ve směru pokračujícího zvyšování cen, a to i přes hluboký pokles poptávky a celkové ekonomické aktivity. K výraznějšímu snížení inflace dojde až začátkem příštího roku v návaznosti na zmírnění růstu domácích nákladů, lehce posilující kurz a zchlazení trhu práce. Z hlediska struktury k tomu přispěje jádrová inflace a především ceny potravin. Sníží se také dynamika regulovaných cen díky zvolnění růstu cen elektrické energie. Naopak propad cen pohonných hmot plynoucí z předchozího kolapsu světových cen ropy odezní. Na horizontu měnové politiky se inflace sníží k 2% cíli ČNB a v jeho v blízkosti setrvá i v roce 2022.


[1]) HICP neobsahuje imputované nájemné.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články