Insurance Europe k dopadům COVID-19


			Insurance Europe k dopadům COVID-19
16.10.2020 Koronavirus, Zahraničí

Federace Insurance Europe (IE) zveřejnila v září odpověď na konzultaci IAIS (Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví)[1], která se týká dopadů COVID-19 na pojistitele.

IE konstatuje, že i když má současná pandemie nesporně již významný dopad na pojišťovací sektor, tak bude trvat nějakou dobu, než se mnohé její důsledky budou materializovat. To se týká obzvláště škod, kde skutečný obrázek se ukáže teprve ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Nicméně zatím podle IE zůstalo evropské pojišťovnictví v průběhu pandemie v solidní kondici s tím, že pojišťovací podniky si udržují svoji solventnostní pozici. Pojistitelé pokračovali v poskytování služeb klientům, přičemž zároveň spustili v rámci pomoci klientům širokou škálu akcí, jež jdou nad rámec jejich smluvních povinností.


Mohlo by vás zajímat: Němečtí pojistitelé požadují větší státní podporu pro zemědělce


COVID-19 však přece jenom postavil pojistitele před bezprecedentní problémy. Proto je určitá úroveň flexibility v dohledu kruciální, neboť je třeba pojistitelům umožnit, aby přizpůsobili pojistné produkty a služby nové realitě na trhu. Pokud jde o rizika pro pojišťovací sektor, tak evropští pojistitelé se obávají obzvláště toho, že budou příliš rychle přijímány závěry a následkem toho budou navrhována neadekvátní opatření. Z tohoto důvodu je důležité, aby IAIS a její členské orgány dohledu posuzovaly dopady COVID-19 s ohledem na dlouhodobou perspektivu a zohlednily ji při vydávání příslušných pokynů a opatření.


Mohlo by vás zajímat: EIOPA: Opce k pojištění pro případ pandemie


Podle IE je také nutno poznamenat, že COVID-19 znamenal první reálný test solventnostního rámce EU. Zatímco solventnostní poměry pojistitelů působících na jednotném pojistném trhu EU zůstaly vysoké a nad regulatorními minimy, tak opatření v rámci Solventnosti II, jež cílí na ochranu pojistitelů před krátkodobou tržní volatilitou, selhala a v některých případech vyvolala přehnané změny v solventnostní pozici pojistitelů, což nelze vysvětlit. To jasně ukázalo, že modifikace obezřetnostních rámců, a to v Evropě i jinde, by měly být komplexně testovány, aby se zajistila jejich účinnost pro širokou škálu zhoršených tržních podmínek.  

V závěru tiskového prohlášení IE upozorňuje, že existuje naléhavá potřeba posílit odolnost ekonomik, finančních systémů a společnosti obecně. Příslušné reakce na tuto potřebu by měly zahrnout i diskuze o tom, jak by mohlo být pandemické riziko kryto v budoucnu a jakou roli by mělo v tomto ohledu hrát pojištění. Čtenářům, kteří se o tuto problematiku zajímají více, lze doporučit ke studiu kompletní stanovisko IE ke konzultaci IAIS.


[1] Konzultace IAIS probíhala od 24. 7. do 4. 9. 2020.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články