Portál Právo pro všechny: Vydání nového a prodloužení zbrojního průkazu


			Portál Právo pro všechny: Vydání nového a prodloužení zbrojního průkazu
17.12.2020 Spektrum

V poslední době se stává střelba čím dál více oblíbeným koníčkem a s ní souvisí také vlastnictví zbraní či zbrojního průkazu. V tomto článku se budeme věnovat problematice získání či případnému obnovení zbrojního průkazu u fyzických osob.

Získání zbrojního průkazu

Zisk zbrojního průkazu řeší zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, dále jen ZoZ. Ten stanovuje, že zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně (nebo střeliva do těchto zbraní) v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení.

Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let.


Mohlo by vás zajímat: Telematika: O personalizované sazby pojištění je v Německu zájem


Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin. Každý potenciální žadatel si tedy musí ujasnit, jakou z těchto skupin chce ve svém zbrojním průkazu mít. Každá skupina má své konkrétní předpoklady pro obdržení této skupiny:

A - ke sběratelským účelům,

B - ke sportovním účelům,

C - k loveckým účelům,

D - k výkonu zaměstnání nebo povolání, nebo

E - k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Podmínky pro vydání zbrojního průkazu

Zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis (odkaz na tiskopis najdete zde). 


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


Žádost o vydání zbrojního průkazu musí obsahovat osobní údaje a údaj, o kterou skupinu zbrojního průkazu žádá. Dále musí žadatel předložit posudek o zdravotní způsobilosti pro vykonávání činnosti dle ZoZ, doklad o odborné způsobilosti pro vykonávání činnosti dle ZoZ a vlastní fotografii, která splňuje požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem (aktuálně č. 221/20017 Sb.).

Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto podmínky:

  1. a) má místo pobytu na území České republiky,
  2. b) dosáhla předepsaného věku: dosáhla předepsaného věku: Zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E lze vydat jen osobě starší 21 let, pokud zákon nestanoví jinak, zatímco zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat jen osobě starší 18 let, pokud zákon nestanoví jinak.
  3. c) je způsobilá k právním úkonům,
  4. d) je zdravotně způsobilá (§ 20 a 20a ZoZ),
  5. e) je odborně způsobilá: Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E prokazuje odbornou způsobilost zkouškou vykonanou před zkušebním komisařem. Ten po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti. Zkouška se skládá jak z praktické, tak teoretické části.
  6. f) je bezúhonná: Tato způsobilost se obecně posuzuje dle trestních prohřešků (§22 ZoZ) žadatele v minulosti
  7. g) je spolehlivá (k tomu viz speciální blok vedle).
Pokračování článku ZDE.

Mohlo by vás zajímat: Telematika: O personalizované sazby pojištění je v Německu zájemD.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou). D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti. Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články