Základní problémy německých životních pojistitelů a možnosti jejich řešení


			Základní problémy německých životních pojistitelů a možnosti jejich řešení
7.11.2019 Zahraničí

Nezávislému pozorovateli se může zdát, že se Německu hospodářsky daří ještě stále dobře, a to i přes zpomalení ekonomického růstu či spory v mezinárodním obchodě. Pokud se ale pohled blíže zaměří na oblast individuální finanční prevence, je obrázek pozitivní už daleko méně. Vezme-li se v úvahu například dlouhodobá zaručená úroková míra, tak v Německu je ve srovnání s jinými členy eurozóny nejhlouběji pod mírou inflace. To znamená, že klasické investice do spolkových dluhopisů jsou s ohledem na kupní sílu fakticky zničující. Tím pádem se němečtí střadatelé a mezi nimi i němečtí životní pojistitelé dostávají stále více pod tlak.

Jak se dívat na míru inflace?

Fenomén „Inflace bez úroků“ je v současné době největší výzvou pro individuální finanční prevenci. Jde o to, že kapitálové životní pojištění a důchodové pojištění dávají smysl jen tehdy, jestliže výnos minimálně kompenzuje inflaci, tedy když kupní síla zůstává alespoň stabilní. Pro sektor životního pojištění to znamená, že investice a řízení rizik jsou důležitější než kdykoliv dříve.


Mohlo by vás zajímat: Martin Rotkovský: Změna zdanění rezerv nemusí být v souladu s platnými zákony


Jaké požadavky musí v této situaci investice a řízení rizik splňovat? Odpověď na tuto otázku odvisí od míry inflace. V roce 2018 činila v Německu průměrná míra inflace 1,9 %. To je ovšem jen průměr za všechny typy domácností, který je založen na průměrném spotřebním koši. Z tohoto důvodu má tento ukazatel omezenou vypovídací schopnost.

Pro pojištěné osoby, které zajímá starobní péče, jsou nejdůležitější taková témata, jako jsou výdaje na zdravotní péči a náklady na péči a pobyt v domově důchodců. Tyto náklady se však v minulých letech zvyšovaly ročně v průměru o 4 %. Pro ty pojištěné, kteří uvažují spíše o dlouhodobém spoření a rozšíření majetku, má zase značný význam získání nemovitosti. Podle Spolkové banky stouply ve městech ceny bytů v osobním vlastnictví v roce 2016 o 8 % a v období 2010 až 2015 to bylo v průměru 6,8 %.

Tyto důležité výdajové položky nejsou prakticky v míře inflace obsaženy. Míra inflace je totiž index vývoje spotřebitelských cen, který se definičně týká spotřebního zboží. Dům ale není spotřební zboží. To značí, že míra inflace podceňuje dosti značně úbytek kupní síly dlouhodobých střadatelů.


Mohlo by vás zajímat: Marek Orawski: Pojišťovna nerostla tak rychle, jak jsme předpokládali


Pokud by byly výše uvedené položky do sledovaného ukazatele zahrnuty, tak klienti životních pojistitelů by byli vystaveni inflaci minimálně ve výši 3 %. Sektor životního pojištění musí tedy, a to i v tomto náročném vnějším prostředí, poskytovat atraktivní řešení pro zabezpečení na stáří či na individuální finanční prevenci.

Velkou roli přitom hraje zacházení se starými pojistnými kmeny, neboť právě zde jsou vázány značné kapacity a kapitál německých životních pojistitelů. V nedávné minulosti byly uplatňovány dva způsoby zacházení s uzavřenými pojistnými kmeny, a to pojištění pojistných kmenů a zajištění pojistných kmenů.

Pojištění kmenů

Při pojištění kmenů převádí životní pojistitel staré pojistné kmeny zcela nebo částečně na externího pojistitele kmenů, který nadále spravuje příslušné pojistné smlouvy za stejných podmínek. Pro životní pojistitele to má tu výhodu, že jejich kapitál a kapacity pro řízení jsou uvolněny a tím pádem se mohou zaměřit na nové cíle. Z této operace profitují i pojištění. Pojistitel kmenů, který je také pojistitel, ale bez nové produkce a obchodu, se může na základě jasně vymezeného (zúženého) podnikatelského modelu a specifického know-how často lépe vyrovnat s výzvami trhu.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Říjnové ozvěny


Je nutno připustit, že prodej starých pojistných kmenů vyvolal kritický zájem veřejnosti, kterou zajímaly důvody a výhody takového opatření. Je pravdou, že pojistitelé kmenů mají za sebou jen relativně krátkou zkušenost. Proto zpočátku byli pod lupou prvopojistitelé, kteří byli konfrontováni s názorem, že vlastně své klienty zradili. Ovšem ve střednědobém horizontu se ukázalo, že pojistitelé kmenů jsou schopni efektivně spravovat staré pojistné kmeny a zajišťovat klientům odpovídající výhodu. Pojistitelé kmenů musejí především prokázat, že umí dosáhnout přiměřený výnos a poskytnout pojistníkům jistotu, pokud jde o jejich individuální finanční prevenci.

Pozitivním příkladem může být společnost Athora, která uplatnila novou investiční strategii zaměřenou na vysoce kvalitní investice v reálném hospodářství. Přitom jde hlavně o investice do soukromých podniků, ale méně do těch podniků, jež jsou kótovány na burze a jejichž výnosy v některých případech citelně poklesly. V každém případě větší rozprostření investic, tedy též do výnosných podniků, pomáhá. Společnost Athora Deutschland nespravuje svoje aktiva sama, nýbrž využívá celosvětově působícího správce aktiv společnost Apollo, jež spravuje majetek ve výši 240 mld. EUR. Investiční strategie Athora přináší výsledky. Pro příští rok zvyšuje například u pojistných smluv životního pojištění podíl na zisku na 2,75 %.


Mohlo by vás zajímat: Dušan Šídlo: InsurTech v Česku přehledně...


Zajištění kmenů

Druhou možností, jak v tíživé situaci zacházet se starými pojistnými kmeny, je rozsáhlé zajištění tržních a pojistně-technických rizik. Kouzlo tohoto řešení spočívá v tom, že pojistný kmen zůstává u prvopojistitele. Doposud se většina zajistitelů zaměřovala na pojistně-technická rizika. Pro německé životní pojistitele jsou ale důležitá především rizika, jako jsou invalidita a dlouhověkost a klíčové je pro ně v současné době investiční riziko, kdy na sebe narážejí nízké úroky a vysoké garance obsažené v pojistných smlouvách.

Od roku 2018 se mohou životní pojistitelé chopit nové možnosti, tj. využít zajištění pro svoje kapitálové investice a garanční rizika. V praxi to například funguje tak, že zajistitel přebírá od prvopojistitele v určité kvótě investiční a biometrická rizika a životní pojistitel za to uhradí odpovídající zajistné, jehož výše se odvíjí od druhu, rozsahu a délky zajištění.

Zajištění strany aktiv není zcela nový obchod, neboť se již etabloval v USA a Spojeném království. Také mnozí němečtí pojistitelé působící na globální úrovni provádějí podobné transakce přes své mezinárodní společnosti.


Mohlo by vás zajímat: Zemětřesení v PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovně. Kdo se stal majitelem?


Závěr

Sektor pojištění kmenů je v Německu relativně nový, takže je třeba vyčkat na výsledky za delší období. Nicméně potřeby prvopojistitelů jsou prý vysoké. Podle jedné zprávy ratingové agentury Fitch se má objem starých pojistných kmenů jen v samotném Německu zvýšit ze současných 90 mld. EUR na 180 mld. EUR v roce 2022. Podle odhadu již zmíněné společnosti Athora uvažuje každý třetí životní pojistitel v Německu o nějakém řešení pro staré pojistné kmeny.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články